สำนกงานศกษาธการภาค 6 01 01วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พบปะพูดคุยกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง) และคณะบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต่อไป