สำนกงานศกษาธการภาค 6 04 04วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 นำคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม