วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธนากร  ดอนเหนือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการภาค 11 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ชั้น 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10