reo6 09092564 003 003วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมการประสานเครือข่ายงานด้านการอาชีวศึกษา นำโดยนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต คณะรองผู้อำนวยการ นางสมศิริ นคราวงศ์ นายชาตรี คงแป้น นายเธียรไชย วิสุทธิ์นรเศรษฐ์ และนางพรชนก เฮงประเสริฐ และหัวหน้าแผนก ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้พบปะคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต