reo6 10092564 001 01วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 รวมบริจาคเงินสมทบโรงครัวสนามจังหวัดภูเก็ต  โดยนางคนึงนิจ เกตุแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ พร้อมนี้ได้พูดคุยประสานเครือข่ายวางแผนการดำเนินงานภาพรวมทางการศึกษาในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต