ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ มอบหมายให้นายสุทัศน์ หน่อเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญพิเศษ(ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา) จัดอบรมการจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด

วนท 14 กนยายน แพร