messageImage 1631845885904

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา (กศจ.ยะลา) ครั้งที่ 7/2564 พร้อมด้วย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม ZOOM โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน สำหรับการประชุม กศจ.ยะลา ครั้งที่ 7/2564 ที่ประชุมได้รายงานผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมพระราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 และได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง วิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การบรรจุ การแต่งตั้ง และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรื่อง การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น

messageImage 1631845795932messageImage 1631845901445messageImage 1631845944184

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว