20092564

 

วันนี้ (20 กันยายน 2564) นายชัณรงค์  ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

เป็นประธานการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ IFTE ระดับภาค ในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน