ศธภ.1 วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 มอบหมายให้ นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มตรวจราชการฯ ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการของ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท