reo6 27092564 02วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค  6 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนำโดยดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6  และคณะบุคลากรให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง