วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีนที่มีอายุ ๑๒-๑๘ ปี ของจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย