222

ต้อนรับ และรับฟังแนวนโยบายจาก ท่านว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกาาธิการภาค 14