0 43

เมื่อช่วงเย็นของวันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม เยี่ยมและให้กำลังใจแก่เด็กนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อ “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ ละอองรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล (ศธจ.สตูล) จากนั้นได้กล่าวให้กำลังใจแก่ นายสมชาย หมาดง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง คณะครู-อาจารย์ และนายแพทย์พันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าแพ รวมถึงทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนในวันนี้ ณ โรงเรียนบ้านวังปริง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศธภ.7 กล่าวถึงการตรวจเยี่ยมในวันนี้ว่า จากการที่ได้พูดคุยและให้กำลังใจ นายสมชาย หมาดง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง ก็ทำให้ทราบข้อมูลว่า โรงเรียนบ้านวังปริง อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เป็นศูนย์กลางการฉีดวัคซีนของอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ที่ผ่านมาได้ให้บริการกับประชาชนทั่วไป และเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี จึงได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนที่นี่ด้วย ซึ่งในรอบแรกนี้จะมีนักเรียนของอำเภอท่าแพที่ได้รับวัคซีน Pfizer เข็มแรก ประมาณ 800 คน จึงได้แบ่งการดำเนินการฉีดวัคซีนออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 6 และ 7 ตุลาคม 2564 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าแพผดุงวิทย์ โรงเรียนบ้านวังปริง โรงเรียนสาครพิทยาคาร และโรงเรียนบ้านนาแก้ว อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล เข้ารับการฉีดวัคซีน

สำหรับบรรยากาศโดยรวมของการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 12 - 18 ปี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีนักเรียนที่มาฉีดวัคซีน จำนวน 270 คน และที่ไม่มามีจำนวนเพียง 36 คนนั้น จำนวนหนึ่งมาจากการที่นักเรียนเป็นกลุ่มที่ต้องกักตัวสังเกตอาการ และจำนวนหนึ่งมาจากกลุ่มที่เคยเป็นผู้ป่วยโรค COVID-19 มาแล้ว และเพิ่งหายในระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ซึ่งยังคงมีภูมิคุ้มกันอยู่ และในช่วงบ่ายนี้ก็จะดำเนินฉีดวัคซีนในส่วนที่เหลืออีก 230 คน ต่อไป สำหรับความรู้สึกในวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณและชื่นชมการบริการของทีมแพทย์อำเภอท่าแพ ที่มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม กล่าวคือ ตลอดขั้นตอนของระยะการฉีดวัคซีนได้ดำเนินการอย่างลื่นไหลไม่มีติดขัด และตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าจนถึงตอนบ่ายนี้ก็ยังไม่พบนักเรียนที่มีอาการแพ้วัคซีนเลย ดังนั้นโดยภาพรวมจึงนับได้ว่าอยู่ในขั้นที่ยอดเยี่ยมมาก นายสมชาย หมาดง๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปริง กล่าว

0 30 590 220 170 150 470 320 290 280 140 8

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว