headnews11-10-64

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทราปราการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ (กศจ.สมุทรปราการ)

ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน  นายศุภมิตร ศิริกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นฝ่ายเลขานุการการประชุม

news11-10-64-j

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.4536626436380825