LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 79

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 (ศธภ.7) เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 โดยมี นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมขุนศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7

LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 13LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 46LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 47LINE ALBUM มทตากษณาลย ๒๑๐๙๓๐ 52

ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว