นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ อีกหน้าที่หนึ่ง มอบหมายให้นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ผ่าน Video conference Google Meet ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

245111450 4656050057749226 4358502367727928152 n

245129610 4656050787749153 3984659355472936259 n

S  23339014

245050790 4656050594415839 3556517269117311805 n