วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เข้าร่วม มอบนโยบายเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี