วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานศึกษาธิการศึกษาธิการภาค ๑