วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ พร้อมด้วยนายผจญ  มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน“Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ” พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนในนักเรียนที่รับวัคซีน อายุ ๑๒-๑๘ ปี เข็มที่ ๒ โดยมีรองศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลผลการฉีดวัคซีนนักเรียน ณ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม และโรงพยาบาลไชโย จังหวัดอ่างทอง