วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู

 

20 07 61 01

 

20 07 61 03

 

20 07 61 05

 

20 07 61 07

 

20 07 61 08

 

20 07 61 09

 

20 07 61 10

 

20 07 61 11

 

20 07 61 12

 

20 07 61 13