สำนกงานศกษาธการภาค 6 02 02วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พบปะคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นำโดย ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต และคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต นายกิจธิชัย สารรัตน์ นายวิรยุทธ และนายกิตติภูมิ อุทสาร พร้อมนี้ได้ประสานเครือข่ายวางแผนการดำเนินงานภาพรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ต่อไป