สำนกงานศกษาธการภาค 6 03 03วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พบปะพูดคุยกับนายอดิศักดิ์ ชัชเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต ซึ่งดูแลสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และคณะ เนื่องด้วยเข้ามาแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 พร้อมนี้ได้พุดคุยประสานเครือข่ายการดำเนินงานภาพรวมในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต