ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download ได้ที่เอกสารแนบ...

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (ต้นทุนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปี 2560.xls)ต้นทุนรวม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการปี 2560.xls 772 kB14-03-2018 11:4414-03-2018 11:44
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 07.doc)วิเคราะห์ตาราง 07.doc 75 kB14-03-2018 11:4614-03-2018 11:46
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 08.doc)วิเคราะห์ตาราง 08.doc 59 kB14-03-2018 11:4614-03-2018 11:46
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 09.doc)วิเคราะห์ตาราง 09.doc 55 kB14-03-2018 11:4614-03-2018 11:46
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 10.doc)วิเคราะห์ตาราง 10.doc 32 kB14-03-2018 11:4514-03-2018 11:45
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 11.doc)วิเคราะห์ตาราง 11.doc 36 kB14-03-2018 11:4514-03-2018 11:45
Download this file (วิเคราะห์ตาราง 12.doc)วิเคราะห์ตาราง 12.doc 40 kB14-03-2018 11:4514-03-2018 11:45