วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (13-05-2563)

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563

ศปบ.จชต. (13-05-2563)

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จชต. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (13-05-2563)

ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

ศปบ.จชต. (12-05-2563)

การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 1
 • 2
 • 3

13-05-2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2563

การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึก…

    วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น...

13-05-2563

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ จชต. ร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในพ…

     วันที่13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.นวลพรรณ วรรณสุธี รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษ...

13-05-2563

ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

ผู้บริหาร ศปบ.จชต. ร่วมประชุมกับคณะผู้แท…

     วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหว...

12-05-2563

การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้และสื่อสารให้กับโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การประชุมหารือโครงการพัฒนาเสริมสร้างการใ…

     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหว...

12-05-2563

หน่วยงานการศึกษาในจชต. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาในพื้นที่

หน่วยงานการศึกษาในจชต. ร่วมประชุมเตรียมค…

     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้...

12-05-2563

ศปบ.จชต. ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ประจำจุดคัดกรองทางเข้า-ออก จังหวัดปัตตานี และกองพลทหาราบที่ 15 มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19

ศปบ.จชต. ส่งความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ตรวจ…

     ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มอบหมายให้ ดร.นวลพ...

28-04-2563

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Video Conference

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร โครง…

     วันที่ 17 มษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจั...

28-04-2563

ศปบ.จชต. อัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประจำสัปดาห์ พร้อมดำเนินกิจกรรม “COVID CLEANING DAY”

ศปบ.จชต. อัพเดทสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโค…

             วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ป...

28-04-2563

ศปบ.จชต. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโครงการ และกิจกรรมตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2563

ศปบ.จชต. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนโคร…

      วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจ...

27-04-2563

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การประชุมคณะทำงานในส่วนปฏิบัติการ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดอำนาจเจริญ

(ศธจ.อำนาจเจริญ) การประชุมคณะทำงานในส่วน…

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางศุภลักษณ์ โหมดม่วง นักวิชา...

30-03-2563

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต. เพิ่มความรัดกุมมาตรการป้องกัน COVID – 19 พร้อมทำ Big Cleaning ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. ประชุมบุคลา…

       วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการ...

25-03-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 16 (26-05-2563)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563

ศึกษาธิการภาค 16 (26-05-2563)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

ศึกษาธิการภาค 10 (26-05-2563)

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/ 2563

ศึกษาธิการภาค 18 (26-05-2563)

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ศึกษาธิการภาค 18 (26-05-2563)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุทัยธานี

ศึกษาธิการภาค 18 (26-05-2563)

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
 • 1
 • 2
 • 3

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 1...

26-05-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/ 2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ค…

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ใ...

26-05-2563

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แนวทางการตรวจติดตามประเมินผลและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรว…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ...

26-05-2563

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุทัยธานี

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโคร…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขั...

26-05-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะ…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจ...

25-05-2563

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรับรุงโมเดล NSW_TFE Model ภายใต้โครงการ TFE [Teams for Education] จังหวัดนครสวรรค์

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมเพื่…

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับรุง...

25-05-2563

ศธภ.๑๘ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์และปฏิญาณตนในโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

ศธภ.๑๘ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาต…

วันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) พร้อมกับผู้บริหาร ข้า...

15-05-2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 5/2563

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี…

วันที่ 14 พ.ค.63 เวลา 13.30น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภ...

12-05-2563

ศธภ.๗ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-๑๙

ศธภ.๗ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนต…

   ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ มอบหมายให้นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด...

01-05-2563

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระดับภาค โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563

การประชุมพิจารณากลั่นกรองระด…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือก คัดสรร และเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป...

01-05-2563

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (.ม.ท.ศ.)

ศธภ.11 ดำเนินการประชุมโครงกา…

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมพิจ...

01-05-2563

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งทีี่ว่าง

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ…

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมป...

01-05-2563

ศธภ.14 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ศธภ.14 ประชุมเพื่อเตรียมความ…

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุม...

01-05-2563

แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ ๑

แถลงการณ์ รัฐมนตรีว่าการกระท…

  ไม่ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเลวร้ายและรุนแรงแค่ไหน การเรียนรู้ที่เข้าถึงและมีคุณภาพสำหรับเด็กไทยทุกคนเป็นเป้าหมายส...

01-05-2563

ศธภ.๗ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศธ. การจัดการเรียนการสอนช่วง COVID-19 ครั้งที่ ๑

ศธภ.๗ ขับเคลื่อนนโยบาย รมว.ศ…

  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ดร.สันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ ขับเคลื่อนนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกร...

30-04-2563

ศธภ.15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ

ศธภ.15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจ…

วันที่ 30 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 จัดประชุมร่วมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมโครงการทุ...

28-04-2563

ศธภ.๑๘ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ศธภ.๑๘ ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (26-05-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (26-05-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (26-05-2563)

ศธจ.พังงา ร่วมตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (26-05-2563)

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2563

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (26-05-2563)

การประชุม กศจ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2563

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก (26-05-2563)

กศจ.พิษณุโลก พร้อมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ
 • 1
 • 2
 • 3

26-05-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5...

26-05-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมกำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลการปฏิ...

26-05-2563

ศธจ.พังงา ร่วมตรวจเยี่ยมวันเปิดเรียนโรงเรียนอนุบาลพังงา

ศธจ.พังงา ร่วมตรวจเยี่ยมว…

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา คณะกรรมการแม่บ้านมหา...

26-05-2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 7/2563

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา...

26-05-2563

การประชุม กศจ.สุโขทัย ครั้งที่ 5/2563

การประชุม กศจ.สุโขทัย ครั…

  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (กศจ.สุโขทัย) ครั้งที่ 5/2563 วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 09....

26-05-2563

กศจ.พิษณุโลก พร้อมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

กศจ.พิษณุโลก พร้อมสอบครูผ…

นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก คร...

26-05-2563

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับเครือข่ายศึกษานิเทศก์ สพป.พล.2

ศธจ.พิษณุโลก ต้อนรับเครือ…

    นายลือชัย. ชูนาคา. ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก แนะนำแนวทางการทำงานในบทบาทศึกษานิเทศก์แก่คณะศึกษานิเทศก...

25-05-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. พลตำรวจตรี มนตรี จรัลพงศ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ...

25-05-2563

การขับเคลื่อนการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) จังหวัดน่าน

การขับเคลื่อนการจัดองค์กร…

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนัก...

22-05-2563

ศธจ.ตราด !! ประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.ตราด !! ประชุมคณะผู้บ…

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนเ...

22-05-2563

ศธ๗.ตราด ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID -19

ศธ๗.ตราด ประชุมเตรียมการก…

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนในการจัดการเรียนการสอน...

22-05-2563

ศธจ.ตราด “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน ”

ศธจ.ตราด “รวมใจไทย ปลูกต้…

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นปร...

22-05-2563

ศธจ.ตราด!! ลงนามแต่งตั้งและแสดงความยินดีครูผู้ช่วยใหม่ 22 ราย

ศธจ.ตราด!! ลงนามแต่งตั้งแ…

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ลงนามแต่...

22-05-2563

ศธจ.ตราด !! จัดประชุมโครงการ Team for Education

ศธจ.ตราด !! จัดประชุมโครง…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้บริหาร และครูจากสถานศึกษาที่เ...

22-05-2563

ศธจ.อำนาจเจริญ…ปันน้ำใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งของ “โครงการ...ตู้ปันสุข”

ศธจ.อำนาจเจริญ…ปันน้ำใจ ร…

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานศึ...

22-05-2563

น่านขับเคลื่อนการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)

น่านขับเคลื่อนการจัดองค์ก…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยงานทางการศ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

สมัครสมาชิก
ยกเลิก

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

6160556
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1216
8924
22863
57625
203732
236083
6160556

3.35%
26.25%
1.03%
1.00%
0.03%
68.35%
Online (10 minutes ago):63
63 guests
no members

Your IP:18.206.13.28