วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (24-09-2563)

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

ผู้ดูแลระบบ3 (31-08-2563)

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

Admin (20-08-2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

ผู้ดูแลระบบ3 (06-08-2563)

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 • 1
 • 2
 • 3

24-09-2563

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้

ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมื…

เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่ง...

31-08-2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ตรวจ ติดตามและดูแลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจ…

     เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

20-08-2563

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up (20 ส.ค. 2563)

ลงนามความร่วมมือโครงการ School Check-up …

            เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไท...

06-08-2563

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ รร.นากระแซงศึกษา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประ…

         เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระท...

31-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning และติดตามประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CIVID-19) ณ โรงเรียน

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนชานุมานวิทยาคม อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนก…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามการจัดการเรียนการสอนแ…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายเสรี ตุ้มอ่อ...

29-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านโนนกุง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

22-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

17-07-2563

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบายการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning ณ โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ตรวจราชการและติดตามผลตามนโยบายการตรวจราช…

     เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 16 (21-10-2563)

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563

ศึกษาธิการภาค 1 (19-10-2563)

ศธภ.๒ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓

ศึกษาธิการภาค 16 (18-10-2563)

ศธภ.16 : ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ศึกษาธิการภาค 16 (16-10-2563)

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2563

ศึกษาธิการภาค 16 (16-10-2563)

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2563

ศึกษาธิการภาค 1 (14-10-2563)

ศธภ.๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
 • 1
 • 2
 • 3

21-10-2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 10/2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการ…

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16...

19-10-2563

ศธภ.๒ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖๓

ศธภ.๒ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐิน…

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ...

18-10-2563

ศธภ.16 : ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ศธภ.16 : ร่วมพิธีถวายผ้าพระก…

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 ร่วมพิธีถวายผ...

16-10-2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 14/2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการ…

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค ...

16-10-2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 9/2563

ศธภ.16 : การประชุมคณะกรรมการ…

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข...

14-10-2563

ศธภ.๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ศธภ.๒ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน…

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น. ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ นายบำรุง เฉียบแหลม ผู้อำนวยการกลุ...

14-10-2563

ศธภ.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

ศธภ.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถ…

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีวางพ...

14-10-2563

ศธภ.๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ศธภ.๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว…

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีทำบุ...

14-10-2563

ศธภ.2 ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ศธภ.2 ประชุมติดตามผลการดำเนิ…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมติ...

13-10-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธภ.6 ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภั...

13-10-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถ…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิ...

13-10-2563

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญา...

13-10-2563

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวาย…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอ...

12-10-2563

ศธภ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธภ.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถว…

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมคณะ ร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิ...

09-10-2563

ร่วมอัดรายการเืพื่อประชาสัมพันธ์งานกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2563

ร่วมอัดรายการเืพื่อประชาสัมพ…

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภา...

09-10-2563

ประชุมติดตามการจัดงานเตรียมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

ประชุมติดตามการจัดงานเตรียมง…

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดงานเตรียมงาน...

09-10-2563

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดอุบลราชธานี

ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรัก…

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕จังหวัดอุบลราชธานี ~ พระพรหมเสนาบดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (21-10-2563)

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (21-10-2563)

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ (21-10-2563)

ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (21-10-2563)

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (21-10-2563)

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ "ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ"

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (21-10-2563)

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓
 • 1
 • 2
 • 3

21-10-2563

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับ…

งานคุรุสภาและกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสืบเสาะ ตรวจสอบ และกลั่นกรองการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รั...

21-10-2563

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันคล้ายวันพระราชสมภพครบ …

21 ตุลาคม 2563 กลุ่มนโยบายและแผนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ และพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปีสมเด็จพระ...

21-10-2563

ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ศธจ.อุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม…

  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอมรศักดิ์  ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมก...

21-10-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีน้อ…

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด...

21-10-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินโครงการ "ผู้ว่าฯ มาหานะเธอ"

ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินโครง…

วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาในกิจกรรม...

21-10-2563

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุม กศจ…

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษ...

19-10-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรม ศธ.จิตอาสา "ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา"

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจ…

      วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานใน...

15-10-2563

มอบเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสมาพิทักษ์ ประจำปี 2563

มอบเข็ม และเกียรติบัตรราง…

15 ต.ค.2563 ท่านรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติ  เป็นประธานมอบเข็ม และเกียรติบัตรรางวัลเสม...

15-10-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 12/2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการศ...

14-10-2563

ศธจ.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธจ.อุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมน…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ...

14-10-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/25...

13-10-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีจุด…

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง ...

13-10-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่...

13-10-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีบำเ…

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นำข้าราชการและบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังห...

12-10-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 10/2563

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะอน…

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แ...

10-10-2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาภาค ค สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) การคัดเลือกบุคคลเพื่...

09-10-2563

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธ…

การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ ครั้งที่12/2563​ วันศุกร์​ ที่ 9​ ตุลาคม​ 2563​ เวลา 09:00​ น.​ ณ​ ห้อง...

09-10-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ ชื่อผู้ใช้ของคุณจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลโดยการแนบไฟล์

suphat02

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
October 2020
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

7726123
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7741
11633
37675
80890
225173
334703
7726123

คาดการณ์วันนี้
4632

3.25%
28.05%
1.06%
1.04%
0.02%
66.58%
Online (10 minutes ago):110
110 guests
no members

Your IP:3.238.62.144