วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (20-06-2562)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562 (20 มิ.ย.62)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (20-06-2562)

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 (20 มิ.ย.62)

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (17-06-2562)

พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (14-06-2562)

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability
 • 1
 • 2
 • 3

20-06-2562

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3/2562 (20 มิ.ย.62)

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระ…

          วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ...

20-06-2562

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2562 (20 มิ.ย.62)

ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส…

          วันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

17-06-2562

พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ประจำปี 2562

พิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในป…

  นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศสในประเท...

14-06-2562

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Declaration on Advancing Partnerships for Sustainability

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) Bangkok Dec…

Ms. Duriya Amavivat, Deputy Permanent Secretary chaired the National Consultative Meeting to draft the Bangkok Declara...

13-06-2562

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิตติมศักดิ์กล่าวเปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่ตัวแทนประเทศไทยที่ชนะการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 (Nation Round) (13 มิ.ย. 2562)

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชกา…

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกิ...

13-06-2562

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่…

         นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปกต...

12-06-2562

สรุปผลโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTAs)

สรุปผลโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (Germ…

กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ดำเนินโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน (German Teaching Assistants - GTA...

10-06-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของติมอร์-เลสเต

ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่…

         นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Joao Zacarias F...

10-06-2562

ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 1

ประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาไทย-สปป.ลา…

         นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานร่วมกับ ท่านวิละวัด เทบพิ...

06-06-2562

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนปฏิบัติการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแผนปฏิบัติ…

            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ได้จั...

02-06-2562

ศธจ.พังงา จัด Coaching Teams พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศธจ.พังงา จัด Coaching Teams พัฒนาคุณภาพ…

ศธจ.พังงา จัด Coaching Teams พัฒนาคุณภาพการศึกษา (ภาพกิจกรรม) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดประชุมการสร้างแนวทาง...

08-05-2562

ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre

ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดั…

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 9 (20-06-2562)

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 บรรยายพิเศษเพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

ศึกษาธิการภาค 9 (20-06-2562)

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับ สพม.18

ศึกษาธิการภาค 9 (20-06-2562)

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร บรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC

ศึกษาธิการภาค 13 (19-06-2562)

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2562

ศึกษาธิการภาค 13 (19-06-2562)

ศธภ.14 ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ศึกษาธิการภาค 13 (19-06-2562)

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2562
 • 1
 • 2
 • 3

20-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 บรรยายพิเศษเพื่อแนะแนวทางการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษา…

วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเพื่อแนะ...

20-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับ สพม.18

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธ…

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562) เวลา 13.30 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึ...

20-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร บรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาในพื้นที่ EEC

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร บรรยายพ…

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเพื่อ...

19-06-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 7/2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ 13 มิถุนายน 2562  นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมป...

19-06-2562

ศธภ.14 ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ศธภ.14 ร่วมตรวจประเมินพื้นที…

  วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมือ...

19-06-2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 7/2562

ศธภ.14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่ว...

18-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ อำนาจหน้าที่

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิ…

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระ...

18-06-2562

ศธภ.3 จัดประชุมทบทวนและจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค

ศธภ.3 จัดประชุมทบทวนและจัดทำ…

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธาน...

18-06-2562

ศธภ.3 สนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.พิธาน พื้นทอง) ตามนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ศธภ.3 สนับสนุนการตรวจราชการข…

    เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษ...

17-06-2562

ศธภ.1 ประชุมปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธภ.1 ประชุมปฏิบัติการโครงกา…

     วันที่ 16 มิถุนายน 2562 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึ...

17-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาคตะวันออก

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษา…

    วันนี้ (17 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. ดร.ชอุ่ม  กรไกร  ศึกษาธิการภาค 8 มอบหมายให้นายธานินทร์...

17-06-2562

ศธภ.17 จัดประชุมสัมมนาโครงการสัมมนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของการดำเนินการทางวินัย และคดีปกครอง

ศธภ.17 จัดประชุมสัมมนาโครงกา…

          นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธ...

15-06-2562

ศธภ.3 กำกับติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.3 กำกับติดตามประเมินผลกา…

   นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบ...

15-06-2562

ศธภ.3 จัดประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.3 จัดประชุมพิจารณาแบบราย…

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธาน...

14-06-2562

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะเข้าร่วมประชุมการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

ศธภ.8 ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษา…

วันนี้ (14 มิถุนายน 2562) ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะเข้าร่วมประชุมการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอ...

13-06-2562

ศธภ.17 จัดอบรมหลักสูตร"การพัฒนาสถานศึกษาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ ด้วยกระบวนการออกแบบความคิด"

ศธภ.17 จัดอบรมหลักสูตร"…

  นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17    เป็นประธานเปิดการอบร...

13-06-2562

ศธภ. 14 เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ระดับภาค 1-18

ศธภ. 14 เข้าร่วมประชุมติดตาม…

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางโสภิษฐ์  แก้วกนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวนิ...

13-06-2562

ศธภ. 14 ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City)

ศธภ. 14 ร่วมตรวจประเมินพื้นท…

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมตรวจประเมินพื้นที่ตามโครงการเมืองสิ่งแวด...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (20-06-2562)

อกศจ.พังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประชุมร่วมกันรับทราบผลการดำเนินงาน

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา (20-06-2562)

ศธจ.พังงา ร่วมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (19-06-2562)

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (19-06-2562)

ศธจ.สระบุรีร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นำโดย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (19-06-2562)

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (18-06-2562)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑
 • 1
 • 2
 • 3

20-06-2562

อกศจ.พังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ประชุมร่วมกันรับทราบผลการดำเนินงาน

อกศจ.พังงา ด้านการบริหารร…

ประชุม อกศจ.พังงา ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (ภาพกิจกรรม)ประชุม อกศจ.พังงา ด้านบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ คณะอนุ...

20-06-2562

ศธจ.พังงา ร่วมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน

ศธจ.พังงา ร่วมชุมนุมลูกเส…

ศธจ.พังงา ร่วมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชันนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย...

19-06-2562

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่ 6/2562

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุก…

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ค...

19-06-2562

ศธจ.สระบุรีร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 นำโดย นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

ศธจ.สระบุรีร่วมต้อนรับคณะ…

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดย นายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีและคณะ ร่ว...

19-06-2562

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเน…

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด...

18-06-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี ตรวจติดตาม การดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ หนึ่งตำบล

ศธจ ราชบุรี ตรวจติดตาม กา…

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้เข้าร...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำนึก

ศธจ ราชบุรี อบรมเชิงปฏิบั…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสำน...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานตามราโชบายโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเน…

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรา...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ศธจ ราชบุรี บรรจุและแต่งต…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานและให้โอวาท ผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TFE (Teams For Education)

ศธจ ราชบุรี การดำเนินงานข…

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ ...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี ร่วมประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการ

ศธจ ราชบุรี ร่วมประชุมพิจ…

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ และนางจงกลนี ห่วงทอง คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ สำนักงา...

17-06-2562

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10

ศธจ ราชบุรี ติดตามการดำเน…

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามราโชบาย รัชกาลที่ 10 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรา...

17-06-2562

ศธจ.พังงา ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมทางไกล หลักสูตรที่ 4

ศธจ.พังงา ร่วมกับ สสวท. จ…

ศธจ.พังงา ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย(ภาพกิจก...

17-06-2562

ศธจ.น่านประชุม อกศจ.น่าน ครั้งที่ 5/2562

ศธจ.น่านประชุม อกศจ.น่าน …

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 5/...

17-06-2562

ศธจ.น่านจัดทำคู่มือดำเนินงานโครงการ Coaching Teams

ศธจ.น่านจัดทำคู่มือดำเนิน…

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมจัดทำคู่มือดำเนินงานโคร...

17-06-2562

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม จิตอาสา ปลูกป่า ทำดีเพื่อน้อง

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม จ…

 14 มิถุนายน 2562 ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ศธจ.ขอนแก่น จิตอาสา ปลูกป่...

16-06-2562

ศธจ.ขอนแก่น จัดประชุมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ

ศธจ.ขอนแก่น จัดประชุมการข…

         13 มิถุนายน 2562 นายสุวัฒน์ชัย แสนราช รองศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเป...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

20
มิ.ย.2562
ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา (20 มิ.ย.62)
17
มิ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1)
24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)


all
    


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ผู้บริหาร กศน.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สถานประกอบการ  บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี  

P1200861 resize  

 

P1200796 resize

 

 P1200892 resize

 

 

 

P1200999 resize

 

P1200926 resize

 

P1200929 resize

 

 P1200935 resize

P1200963 resize

P1210015 resize

P1210026 resize

P1210035 resize

P1210038 resize

P1210095 resize

P1210110 resize

P1210121 resize

P1210143 resize

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

2894211
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
5581
6620
29127
46737
124556
181927
2894211

คาดการณ์วันนี้
3672

5.90%
20.55%
0.85%
1.22%
0.00%
71.48%
Online (10 minutes ago):69
69 guests
no members

Your IP:54.209.227.199