วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-03-2562)

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (07-03-2562)

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (07-03-2562)

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 1
 • 2
 • 3

11-03-2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยการศึกษากุ้ยโจว ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่อาสาสมัครผู้ช่…

          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ...

11-03-2562

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อนและสาธารณสุขของซีมีโอ เข้าพบ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาส…

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้แทนเครือข่ายระดับภูมิภาคว่าด้วยเวชศาสตร์เขตร้อน และสาธารณสุขของซีมีโอ (ซีมีโอทรอปเมด เน็ต...

07-03-2562

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตส…

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไท...

07-03-2562

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONGO Partners รุ่นที่ 6 เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นในโครงการ NIHONG…

          Mr. Norihiko Yoshioka ผู้อำนวยการบริหารเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ...

01-03-2562

ASEAN 1st Working Group Meeting on the Out-of-School Children and Youth: OOSCY)

ASEAN 1st Working Group Meeting on the O…

    นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมและเป็นประธานร่วมการ...

23-01-2562

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ

มูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น นำคณะ…

Mr. Hiroshi Yokoo ประธานมูลนิธิอิออน 1% คลับ ประเทศญี่ปุ่น และคณะเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิได้นำคณะนักเรียนญี่ปุ่นและนักเ...

16-01-2562

 ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย

ความร่วมมือด้านการศึกษากับเอกอัครราชทูต…

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E.Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน...

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

05-11-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขอ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (19-03-2562)

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศึกษาธิการภาค 4 (16-03-2562)

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 14 (14-03-2562)

ศธภ.๑๔ จัดโครงการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาธิการภาค 13 (14-03-2562)

ศธภ.13 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPS-Innovation : BPSI)

ศึกษาธิการภาค 13 (14-03-2562)

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ.

ศึกษาธิการภาค 13 (14-03-2562)

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1
 • 1
 • 2
 • 3

19-03-2562

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศธภ.5 ให้การต้อนรับปลัดกระทร…

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 5...

16-03-2562

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระดับภาค

ศธภ.4 ประชุมพิจารณากลั่นกรอง…

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ภายใต้มู...

14-03-2562

ศธภ.๑๔ จัดโครงการสร้างการรับรู้ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ศธภ.๑๔ จัดโครงการสร้างการรับ…

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นายไพศาล วุฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (BPS-Innovation : BPSI)

ศธภ.13 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบ…

  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึ...

14-03-2562

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ.

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

  วันที่ 8 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการต...

14-03-2562

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1

ศธภ.13 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

  วันที่ 7 มีนาคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการต...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร (กศจ)ครั้งที่ 3/2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

  วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษา  เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษ...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

  วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำ...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี (กศจ) ครั้งที่ 3/2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

  วันพุธที่  13  มีนาคม 2562 เวลา  09.00 น.  นายสมเดช ดอกดวง  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ&nb...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมโครงการประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยฯ

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมโครงการ…

  วันที่ 12มีนาคม 2562 เวลา08.30น.สำนักงานศึกษาธิการภาค13 มอบหมายให้นายประดิษฐ์. บุญมาศ พนักงานขับรถยนต์ ส 2 เข้าร...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินบัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 2”

ศธภ.13 เข้าร่วม “โครงการพัฒน…

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค13 ส่งบุคลากร นางสุพัตรา สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำน...

14-03-2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริหารศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่1/2562

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรม…

  วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา13.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภา...

13-03-2562

ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจา…

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณา...

12-03-2562

ศธภ.7 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ศธภ.7 จัดประชุมคณะกรรมการกลั…

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะ...

12-03-2562

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2562 ณ โรงเรียนเกาะโหลน

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติ...

12-03-2562

ศธภ.8 จัดประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ศธภ.8 จัดประชุมโครงการทุนการ…

            วันที่ 11 มีนาคม 2562 นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นปร...

11-03-2562

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2562 ณ กศน.อำเภอกระทู้

ศธภ.7 ร่วมสนับสนุนการตรวจราช…

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น.นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 6 นายสันติ...

11-03-2562

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษา พระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปี ๒๕๖๒ ระดับภาคการศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จัด…

       นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกทำหน้าเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ว่า...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (19-03-2562)

ศธจ.สิงห์บุรี ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (19-03-2562)

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ ครั้งที่ 1/2562

ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (18-03-2562)

ติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระดับจังหวัด : อำเภอรัตภูมิ คลองหอยโข่ง

ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร (18-03-2562)

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (18-03-2562)

ศธจ.สระบุรี จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (18-03-2562)

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
 • 1
 • 2
 • 3

19-03-2562

ศธจ.สิงห์บุรี ประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

ศธจ.สิงห์บุรี ประเมินการเ…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 ตามโค...

19-03-2562

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีตามวิถีประชารัฐ ครั้งที่ 1/2562

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมค…

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมัคคุเทศก์ท้...

18-03-2562

ติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระดับจังหวัด : อำเภอรัตภูมิ คลองหอยโข่ง

ติดตามประเมินผลการเผยแพร่…

วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระดับจั...

18-03-2562

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการ TFE (Teams of Education) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดพิธี…

       วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธ...

18-03-2562

ศธจ.สระบุรี จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี

ศธจ.สระบุรี จัดพิธีมอบเคร…

วันที่ 18 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ...

18-03-2562

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธจ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมเช…

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติกา...

16-03-2562

ศธจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (Big Day)

ศธจ.สระบุรี เข้าร่วมกิจกร…

วันที่ 16 มีนาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโ...

15-03-2562

ศธจ.สระบุรี ประชุมขับเคลื่อนในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และประสานคณะทำงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่น

ศธจ.สระบุรี ประชุมขับเคลื…

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมกับนายวสันต์ รัชชวงษ์ ผ...

15-03-2562

ศธจ.พังงา จัดทำ MOU ผู้บริหารฯ ใหม่

ศธจ.พังงา จัดทำ MOU ผู้บร…

ผู้บริหารฯ ใหม่ จัดทำ MOU ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 21 ราย (หลังได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษ...

15-03-2562

ศธจ.พังงา ร่วมติดตามนโยบายกระทรวงฯ โรงเรียนพื้นที่เกาะยาว จ.พังงา

ศธจ.พังงา ร่วมติดตามนโยบา…

  ตรวจราชการ โรงเรียนพื้นที่เกาะยาว   13 มีนาคม 2562 นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข...

15-03-2562

การประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562

การประชุมโครงการพัฒนาประส…

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู บุค...

15-03-2562

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างสมรรถนะ Coaching Teams สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี"

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมเช…

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิง...

15-03-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 3/2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมคณะกรรม…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วม ประชุมคณะ...

15-03-2562

ศธจ ราชบุรี ประชุมกลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ศธจ ราชบุรี ประชุมกลั่นกร…

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมให...

15-03-2562

ศธจ ราชบุรี การพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ TFE (Teams For Education)

ศธจ ราชบุรี การพัฒนารูปแบ…

ว่าที่ ร.ต.สมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ " การพัฒนารูปแบบ/แน...

15-03-2562

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562

ศธจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรร…

วันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ครั้งท...

15-03-2562

ศธจ.สงขลา ติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

ศธจ.สงขลา ติดตามประเมินผล…

วันที่ 14 มีนาคม 2562 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระดับจั...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

24
ม.ค.2562
10 ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตออนไลน์อย่างปลอดภัย (24 ม.ค 2562)
24
ม.ค.2562
Top 6 Technology Innovations for Eduation (16 ม.ค 2562)
07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)


all
    


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ผู้บริหาร กศน.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สถานประกอบการ  บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี  

P1200861 resize  

 

P1200796 resize

 

 P1200892 resize

 

 

 

P1200999 resize

 

P1200926 resize

 

P1200929 resize

 

 P1200935 resize

P1200963 resize

P1210015 resize

P1210026 resize

P1210035 resize

P1210038 resize

P1210095 resize

P1210110 resize

P1210121 resize

P1210143 resize

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
March 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

2359940
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1825
7992
13120
38196
98975
173756
2359940

6.96%
18.95%
0.89%
1.41%
0.00%
71.78%
Online (10 minutes ago):83
83 guests
no members

Your IP:34.228.42.25