วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-12-2561)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2561)

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (04-12-2561)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (05-11-2561)

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย
 • 1
 • 2
 • 3

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

05-11-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขอ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิ...

05-11-2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษา…

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐ...

16-10-2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 6...

11-10-2561

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธร…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระท...

08-10-2561

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน...

30-08-2561

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์กา…

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำป...

24-08-2561

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...

21-08-2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความ…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (16-01-2562)

ศธภ. 13 โดย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะ พัฒนาครู กศน. ครูเพื่อประชาชนอุบลราชธาน

ศึกษาธิการภาค 6 (16-01-2562)

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ. 2562

ศึกษาธิการภาค 13 (15-01-2562)

ศธภ13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 46

ศึกษาธิการภาค 13 (11-01-2562)

ศธภ13 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Coporate Online

ศึกษาธิการภาค 6 (10-01-2562)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)

ศึกษาธิการภาค 13 (08-01-2562)

ศธภ13 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018
 • 1
 • 2
 • 3

16-01-2562

ศธภ. 13 โดย ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมทักษะ พัฒนาครู กศน. ครูเพื่อประชาชนอุบลราชธาน

ศธภ. 13 โดย ดร.วีระกุล อรัณย…

    วันที่ 16 มกราคม 2562 ดร.วีระกุล อรัณยะนาค หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีการจัดก...

16-01-2562

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ. 2562

ศธภ.6 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เ…

ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 06.00 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ...

15-01-2562

ศธภ13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑา กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 46

ศธภ13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเ…

    วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิก...

11-01-2562

ศธภ13 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงาน KTB Coporate Online

ศธภ13 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม…

วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้นางสุพัตรา สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร...

10-01-2562

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามข้อมูลสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน "ปาบึก" (PABUK)

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้น…

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์ป...

08-01-2562

ศธภ13 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ Mizuho Asian Fund 2018

ศธภ13 มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกร…

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธ...

08-01-2562

ศธภ.1 ประชุมเตรียมการจัดงาน“เผยแพร่ผลการดำเนินงาน”ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.1 ประชุมเตรียมการจัดงาน“…

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานป...

05-01-2562

ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการดำเนินงานตามมาตรการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ประจำวันที่ 5 มกราคม 2562

ศธภ.6 ประชุมติดตามและสรุปการ…

นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์ป้องกัน และบรรเทาภ...

03-01-2562

ศธภ.6 จัดประชุมกำหนดแนวทางการประสานการดำเนินงานตามมาตรการ เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ศธภ.6 จัดประชุมกำหนดแนวทางกา…

วันที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที...

28-12-2561

ศธภ.1ประชุมเตรียมการจัดงาน“เผยแพร่ผลการดำเนินงาน” ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.1ประชุมเตรียมการจัดงาน“เ…

  วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรักขณาตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑น...

28-12-2561

ศธภ.1 ร่วมประชุมกศจ.พระนครศรีอยุธยาครั้งที่ 11/2561

ศธภ.1 ร่วมประชุมกศจ.พระนครศร…

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

27-12-2561

ศธภ. 13 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดยโสธร

ศธภ. 13 นายชอุ่ม กรไกร รองศึ…

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการป...

27-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรร…

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุ...

27-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรร…

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้น...

24-12-2561

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ (กศจ.ศรีสะเกษ)

ศธภ.13 เข้าร่วมประชุมกรรมการ…

  วันที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๓ มอบหมา...

24-12-2561

ศธภ. 13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ศธภ. 13 ส่งบุคลากรเข้าร่วมปร…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Coach...

24-12-2561

ศธภ.13 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุมกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.อุบลราชธานี)

ศธภ.13 นายชอุ่ม กรไกร รองศึก…

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุ...

24-12-2561

ศธภ.๑ กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 1 9/2561

ศธภ.๑ กศจ.นนทบุรี ครั้งที่ 1…

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธา...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (16-01-2562)

ศธจ.น่าน ร่วมกับคุรุสภาจังหวัดน่านจัดพิธี วันครู ปี 2562

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (15-01-2562)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (15-01-2562)

ศธจ.พะเยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (15-01-2562)

ศธจ.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (15-01-2562)

ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (15-01-2562)

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 • 1
 • 2
 • 3

16-01-2562

ศธจ.น่าน ร่วมกับคุรุสภาจังหวัดน่านจัดพิธี วันครู ปี 2562

ศธจ.น่าน ร่วมกับคุรุสภาจั…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับคุรุสภาจังหวัดน่าน จัดพิธีวันครูปี 2562 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน ...

15-01-2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2562

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1...

15-01-2562

ศธจ.พะเยา ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ร่วมจัดงานวันเด…

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 จังหวั...

15-01-2562

ศธจ.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่าน

ศธจ.น่าน ประชุมเชิงปฏิบัต…

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายอดุล เทพกอม ร...

15-01-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร

ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก…

วันที่ 14  มกราคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดโครงการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุ...

15-01-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบจ.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกับ อบ…

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมงานว...

14-01-2562

ธจ.สงขลา จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ธจ.สงขลา จัดโครงการขยายผล…

วันที่ 14 มกราคม 2562 นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มอบหมายกลุ่มลูกเสือ จัดโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจา...

14-01-2562

ศธจ.สระบุรี ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

ศธจ.สระบุรี ประชุมจัดทำแผ…

วันที่ 14 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มนโยบายและแผนจัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ...

14-01-2562

ศธจ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ศธจ.ตรัง ร่วมจัดกิจกรรมวั…

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นายปราโมทธ์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และบุคลากรของ ศธจ.ตรัง ได้ร่วมจัดกิจกรรมงา...

14-01-2562

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 256...

13-01-2562

ศธจ.สระบุรี ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี2562

ศธจ.สระบุรี ร่วมงานวันเด็…

วันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.วีระพงศ์. เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำ ปี2562. มีบู๊ทก...

13-01-2562

ศธจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๒

ศธจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมวันเ…

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ ตำหนักเขาน้อย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังห...

12-01-2562

ศธจ.น่านร่วมกับสพป.น่าน เขต 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ศธจ.น่านร่วมกับสพป.น่าน เ…

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมจัดกิจ...

11-01-2562

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ 3

การเรียกบรรจุและแต่งตั้งข…

วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังห...

10-01-2562

การขับเคลื่อนการส่งเสริมเยาชนในพื้นที่ให้ศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง

การขับเคลื่อนการส่งเสริมเ…

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

10-01-2562

ศธจ.สระบุรีอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเลคทรอนิกส์(My-office) วันที่ 10-11 มกราคม 2562

ศธจ.สระบุรีอบรมโครงการประ…

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มอำนวยการจัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบั...

10-01-2562

สถิติการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ศธจ.อุบลราชธานี

สถิติการรับสมัครบุคคลเข้า…

สถิติการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ...

09-01-2562

สรุปผลการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษา ศธจ.เพชรบุรี

สรุปผลการรับสมัครผู้บริหา…

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการค...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)
25
ก.ค.2561
 ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
16
ก.ค.2561
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) (16 ก.ค. 2561)


all
    


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ Open House และเชิดชูเกียรติโรงเรียนเครือข่ายยอดพันธมิตร ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวิทยายาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก (นายนายเดชวิชัย  พิมพ์โคตร) และคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ให้การต้อนรับ  มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  ผู้บริหาร กศน.  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  สถานประกอบการ  บริษัท ห้างร้าน ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดอุดรธานี  

P1200861 resize  

 

P1200796 resize

 

 P1200892 resize

 

 

 

P1200999 resize

 

P1200926 resize

 

P1200929 resize

 

 P1200935 resize

P1200963 resize

P1210015 resize

P1210026 resize

P1210035 resize

P1210038 resize

P1210095 resize

P1210110 resize

P1210121 resize

P1210143 resize

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

1974607
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2494
5952
20553
35321
84513
103053
1974607

คาดการณ์วันนี้
1368

8.14%
17.95%
0.96%
1.58%
0.00%
71.37%
Online (10 minutes ago):51
51 guests
no members

Your IP:54.144.24.41