วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (30-03-2563)

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต. เพิ่มความรัดกุมมาตรการป้องกัน COVID – 19 พร้อมทำ Big Cleaning ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ผู้ดูแลระบบ3 (25-03-2563)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศปบ.จชต. (23-03-2563)

ศปบ.จชต. ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ

ศปบ.จชต. (20-03-2563)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2563
 • 1
 • 2
 • 3

30-03-2563

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. ประชุมบุคลากร ศปบ.จชต. เพิ่มความรัดกุมมาตรการป้องกัน COVID – 19 พร้อมทำ Big Cleaning ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ดร.วาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. ประชุมบุคลา…

       วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการ...

25-03-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ดำเนินการศึกษา วิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

23-03-2563

ศปบ.จชต. ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 อย่างเคร่งครัด ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบุคลากร และผู้ที่มาติดต่อราชการ

ศปบ.จชต. ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบา…

           วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหา...

20-03-2563

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อน พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่1/2563

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมขับเคลื่อน พื้นที่นวั…

     เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึก...

19-03-2563

ศปบ.จชต. หารือ ศอ.บต. แสวงหาข้อตกลงร่วมกันในการดูแล และอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ศปบ.จชต. หารือ ศอ.บต. แสวงหาข้อตกลงร่วมก…

      วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดร.นวลพรรณ ...

19-03-2563

ศปบ.จชต. ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2 / 2563

ศปบ.จชต. ประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนโครง…

          วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและ...

19-03-2563

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ จังหวัดนครนายก จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

     เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2562 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพงษ์พิศาล ...

11-03-2563

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก…

     เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประ...

11-03-2563

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดท่า (ปัจฉิมทิศสามัคคี) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึก…

     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ...

06-03-2563

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฯ โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข สังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร สังกัด สพป.สระแก้ว เขต1 และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ…

     ในวันที่ 25 26 และ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ (ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมด...

04-03-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) ตรวจราชการและติดตามนโยบายจุดเน้น เฉพาะด้าน (Agenda Base) โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนวัดอบทม จังหวัดอ่างทอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน…

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ...

04-03-2563

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์) ตรวจราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวปร…

     เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 14 (03-04-2563)

ศธภ.13 พิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 10 (31-03-2563)

ศธภ.10 : ประชุมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ศึกษาธิการภาค 15 (30-03-2563)

ศธภ.15 พ่นน้ำยาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ศึกษาธิการภาค 14 (27-03-2563)

ศธภ.13 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ศึกษาธิการภาค 18 (25-03-2563)

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ศึกษาธิการภาค 18 (25-03-2563)

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์
 • 1
 • 2
 • 3

03-04-2563

ศธภ.13 พิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาค

ศธภ.13 พิจารณากลั่นกรองนักเร…

วันนี้ (3 เมษายน 2563) เวลา 09.30 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นก...

31-03-2563

ศธภ.10 : ประชุมการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ Covid-19

ศธภ.10 : ประชุมการควบคุมและป…

วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งน...

30-03-2563

ศธภ.15 พ่นน้ำยาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ศธภ.15 พ่นน้ำยาเชื้อไวรัสโคโ…

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19...

27-03-2563

ศธภ.13 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19

ศธภ.13 ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ…

วันนี้ (27 มีนาคม 2563) เวลา 16.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกับมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยา...

25-03-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับมอบหมายจากท่านสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ...

25-03-2563

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จังหวัดนครสวรรค์

การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยว…

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาก...

25-03-2563

ศธภ.15 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดไข้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

ศธภ.15 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัด…

วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ตั้งจุดคัดกร...

24-03-2563

ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

ตรวจราชการและติดตามประเมินผล…

วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. (นายศรีชัย พรประชาธรรม) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและติดตามประ...

24-03-2563

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อ…

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาระดับภาค ของส...

23-03-2563

ศธภ.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของศึกษาธิการจังหวัด

ศธภ.1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจ…

     ระหว่างวันที่ 11-13 ,17 ,19-20 มีนาคม พ.ศ.2563 นายปัญญา แก้วเหล็ก รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการใ...

21-03-2563

ศธภ.10 : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563

ศธภ.10 : ประชุมติดตามความก้า…

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมติดตามความก...

21-03-2563

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองศึกษาธิการภาค 14 ท่านศัจธร วัฒนะมงคล

ศธภ.14 ร่วมต้อนรับและแสดงควา…

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางประไพใจ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่ว...

19-03-2563

ประชุมการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประชุมการปฏิบัติราชการตามคำร…

        วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

19-03-2563

กิจกรรม Big Cleaning Day การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรม Big Cleaning Day กา…

             วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึก...

18-03-2563

ศธภ.10 : นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.หนองคาย และบึงกาฬ

ศธภ.10 : นายเฉลิมชนม์ แน่นหน…

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วย นา...

17-03-2563

ศธภ.10 : นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผตร.ศธ. ตรวจราชการ จ.อุดรธานี /หนองบัวลำภู

ศธภ.10 : นายเฉลิมชนม์ แน่นหน…

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนาย...

17-03-2563

ศธภ.10 : ผตร.เขตตรวจราชการที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเลย

ศธภ.10 : ผตร.เขตตรวจราชการที…

วันที่ 16 มีค. 63 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายวิโร...

13-03-2563

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดตราด (02-04-2563)

ศธจ.ตราด!! คุมเข้มตามมาตรการป้องกันCOVID-19 ตรวจคัดกรอง

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (01-04-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (01-04-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอาสา รักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น"

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (31-03-2563)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (31-03-2563)

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรม Big Cleaning Day

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (31-03-2563)

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า
 • 1
 • 2
 • 3

02-04-2563

ศธจ.ตราด!! คุมเข้มตามมาตรการป้องกันCOVID-19 ตรวจคัดกรอง

ศธจ.ตราด!! คุมเข้มตามมาตร…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำทีมโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด และนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจัง...

01-04-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลัก...

01-04-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอาสา รักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น"

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจ…

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโย...

31-03-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจัง...

31-03-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรม Big Cleaning Day

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจ…

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมลด และคัดแ...

31-03-2563

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพร…

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง เพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเ...

30-03-2563

ศธจ.ตราด!! "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ศธจ.ตราด!! "อยู่บ้าน…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำโดยนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด และนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัด...

30-03-2563

ศธจ.ตราด!! ประชุมบุคลากรในสังกัด เชิญสาธารณสุขจ.ตราด ร่วมให้คำแนะนำการป้องกันตนเองจาก COVID-19

ศธจ.ตราด!! ประชุมบุคลากรใ…

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด โดยมี นา...

30-03-2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2563

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมประชุมศ…

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ...

30-03-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด...

30-03-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทศาสตร์จั...

30-03-2563

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563

ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอน…

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศธจ.นครปฐม จัดประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2563โดย ดร.วิร...

30-03-2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 4/2563

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ...

27-03-2563

ศธจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมBig cleaning day

ศธจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมB…

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุท...

27-03-2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 2/2563

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมมาตรการเร่งด่ว...

26-03-2563

ศธจ.พังงา ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ศธจ.พังงา ร่วมป้องกันการแ…

ศธจ.พังงา ร่วมป้องกันเชื้อ COVID-19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาดด้วยการใช้เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันก...

24-03-2563

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพ…

เมื่อวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี บูรณาการแผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กับ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)
09
ธ.ค.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ( 9 ธ.ค 62)


all
    


 

prasert

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

5746964
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
7046
9433
49093
65117
26223
311972
5746964

คาดการณ์วันนี้
4272

3.50%
26.13%
1.00%
1.00%
0.02%
68.34%
Online (10 minutes ago):76
76 guests
no members

Your IP:3.226.243.36