วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (26-01-2564)

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (22-01-2564)

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (21-01-2564)

 ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (21-01-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)
 • 1
 • 2
 • 3

26-01-2564

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความ…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ Mrs. Séverine...

22-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกำหนดสารัตถะสำหรับก…

          วันที่ 22 มกราคม 2564 - นางสาวชฎารัตน์  สิงหเดชากุล ผู้ตรว...

21-01-2564

 ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM…

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระ...

21-01-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศนวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา โครงการ Innovation For Thai Education (IFTF)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจ…

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ...

19-01-2564

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565

กระทรวงศึกษาธิการร่วมหารือเตรียมการเป็นเ…

          นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายสุภั...

14-01-2564

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.ราชบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับ…

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี นางทองเจือ เอี่ยมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการป...

30-12-2563

ศธ.นำร่องความร่วมมือกับมูลนิธิโซรอปทิมิสต์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีการศึกษา

ศธ.นำร่องความร่วมมือกับมูลนิธิโซรอปทิมิส…

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ...

22-12-2563

 ผู้แทนมูลนิธิโซรอปทิมิสต์เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

ผู้แทนมูลนิธิโซรอปทิมิสต์เข้าเยี่ยมคารว…

          คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญ...

18-12-2563

 ศธ. จับมือยูเอ็นลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีในโรงเรียน

ศธ. จับมือยูเอ็นลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโ…

            นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก...

18-12-2563

ไทย-ยูเนสโกร่วมกันผลักดันบทบาทของโรงเรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทย-ยูเนสโกร่วมกันผลักดันบทบาทของโรงเรีย…

              เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น....

15-12-2563

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนสำหรับบุคลากรส…

            นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก...

15-12-2563

ศธ. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาแก่กลุ่มเด็กโยกย้ายถิ่นฐานในไทย

ศธ. ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาแก่กล…

          นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับในพิธีเปิ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 10 (26-01-2564)

ศธภ.10 : ประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

ศึกษาธิการภาค 14 (25-01-2564)

ประธาน อกศจ.อุบลราชธานี และอดีตรองศึกษาธิการภาค 13 เข้าแสดงความยินดีกับนายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม

ศึกษาธิการภาค 1 (23-01-2564)

ศธภ.2 กศจ.ปทุมธานีครั้งที่ 1/2564

ศึกษาธิการภาค 7 (22-01-2564)

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศึกษาธิการภาค 14 (22-01-2564)

ศธภ.14 บุคลากร ศธภ.14 ร่วมต้อนรับท่านทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14

ศึกษาธิการภาค 14 (22-01-2564)

ศธภ.14 รับส่งงานในหน้าที่ ในโอกาสย้ายไปรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2
 • 1
 • 2
 • 3

26-01-2564

ศธภ.10 : ประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพจากศึกษาธิการภาค 10 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10

ศธภ.10 : ประชุมรับฟังนโยบาย …

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 จัดประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อ...

23-01-2564

ศธภ.2 กศจ.ปทุมธานีครั้งที่ 1/2564

ศธภ.2 กศจ.ปทุมธานีครั้งที่ 1…

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักง...

22-01-2564

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธภ.6 จัดประชุมคณะกรรมการพิจ…

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการใ...

21-01-2564

ศธภ.๒ นโยบาย และกำหนดทิศทาง การขับเคลื่อนงาน ของศธภ.๒

ศธภ.๒ นโยบาย และกำหนดทิศทาง …

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภา...

05-01-2564

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธภ.6 จัดประชุมโครงการพัฒนาบ…

ระหว่างวันที่ 4-5 มกราคม 2564 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงก...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (26-01-2564)

ศธจ.ลำปาง ข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (26-01-2564)

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2564

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (26-01-2564)

(ศธจ.เลย) หน่วยงานทางการศึกษาบูรณาการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (26-01-2564)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี (26-01-2564)

ศธจ.อุดรธานี ประชุมสำนักงานคุณธรรม

ศึกษาธิการจังหวัดเลย (26-01-2564)

ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 • 1
 • 2
 • 3

26-01-2564

ศธจ.ลำปาง ข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2564

ศธจ.ลำปาง ข่าวประจำวันที่…

ศธจ.ลำปาง ข่าวประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังห...

26-01-2564

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ.2564

ศธจ.สุโขทัยจัดการประชุมกา…

  วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณ...

26-01-2564

(ศธจ.เลย) หน่วยงานทางการศึกษาบูรณาการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

(ศธจ.เลย) หน่วยงานทางการศ…

คณะทำงานที่ ๗ ตามคำสั่งจังหวัดเลยที่ ๕๑/๒๕๖๔ ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพหลักได้บูรณาการความร่วมมือกั...

26-01-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมการขั…

วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการบริ...

26-01-2564

ศธจ.อุดรธานี ประชุมสำนักงานคุณธรรม

ศธจ.อุดรธานี ประชุมสำนักง…

ศธจ.อุดรธานี ประชุมการบริหารสำนักงานคุณธรรม ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 ม.ค.63 เวลา 09.00 ...

26-01-2564

ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ศธจ.เลย ประชุมคณะกรรมการศ…

วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔...

25-01-2564

ศธจ.เลย เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิบัติงาน

ศธจ.เลย เข้าร่วมประชุมรับ…

   วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสุวิชชา...

25-01-2564

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

     วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง...

25-01-2564

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.แพร่ เข้าร่วมประชุมคณ…

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล  รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางสรัญญา แสงก...

25-01-2564

ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.แพร่ ออกตรวจ ติดตวามความประพฤตินักเรียน ตามแหล่งมั่วสุม จุดเสี่ยง ในพื้นที่เทศบาลเมืองแพร่

ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.แพร่ อ…

วันที่ 25 มกราคน 2564 เวลา 10.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอรรถนนท์ อุดคำมี เจ้าหน้าที่ศูนย์เ...

25-01-2564

ศธจ.ลำปาง ประชุม กศจ. ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.ลำปาง ประชุม กศจ. ครั…

          วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหว...

25-01-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

วันที่ 25 มกราคม เวลา 13.00 น. นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิก...

25-01-2564

ศธจ.อุดรธานี ร่วมรับนโยบายและให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค 10

ศธจ.อุดรธานี ร่วมรับนโยบา…

ศธจ.อุดรธานี ร่วมรับนโยบายและให้การต้อนรับศึกษาธิการภาค 10 วันที่ 25 ม.ค.64 ที่ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายส...

25-01-2564

ศธจ.สุโขทัย มอบเกียรติบัตรโรงเรียนเอกชนที่มีคะแนน O-NET ปี62 สูงทุกสาระ

ศธจ.สุโขทัย มอบเกียรติบัต…

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกช...

23-01-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการ"มหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21"

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการ…

        วันที่ 23 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต...

22-01-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้นที่ตามนโยบายการบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้น…

        วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อม...

22-01-2564

ศธจ.อำนาจเจริญ ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.อำนาจเจริญ ประชุมการบ…

#ประชุมการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ---------------------         &n...

22-01-2564

ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.แพร่ ออกตรวจ ติดตวามความประพฤตินักเรียน ตามแหล่งมั่วสุม จุดเสี่ยง ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่

ศูนย์เสมารักษ์ ศธจ.แพร่ อ…

วันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายอรรถนนท์ อุดคำมี เจ้าหน้าที่ศูนย์เ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

Info

16
พ.ย.2563
รมว.ศธ.ชูการศึกษายกกำลังสอง ร่วมพลิกประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทยก้าวไปข้างหน้า
18
ก.พ.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (18 ก.พ. 2563)
10
ม.ค.2563
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม (10 ม.ค. 63)


all
    


 

suphat02

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
January 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

8644362
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
449
13794
31442
64957
252845
278763
8644362

3.19%
28.95%
1.08%
1.19%
0.02%
65.57%
Online (10 minutes ago):58
58 guests
no members

Your IP:3.232.96.22


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th