วิสัยทัศน์ สป. 2560 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

head 01 parad

 

 

 head 02 center

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

13-11-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธาร…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. Mr. John Halligan T.D. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐไอร์แลนด์ พร้อมด้วย H.E. Mr. Brendan Rogers เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไ...

Read more

07-11-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 6/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัด…

    วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560  นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศ...

Read more

25-10-2560

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นต้นแ...

Read more

25-10-2560

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับประชาชนเดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

ศธ.จัดเตรียมอาหาร พร้อมที่พักคอย รองรับป…

       25 ตุลาคม 60 : กระทรวงศึกษาธิการ จัดพื้นที่บริการประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ...

Read more

03-10-2560

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายพีระ รัตนวิจิตร เข้ารับตำแหน่งรองปลัด…

       นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมอบนโยบาย เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่...

Read more

03-10-2560

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้ในคัมภีร์ศาสนา รักษาแผ่นดิน

เสวนาระหว่างศาสนา โครงการอนุรักษ์พรรณไม้…

         นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมงานเสวนาระหว่างศาสนาและประทานเกียรติบัตรสืบสานพระราชปนิธานด้วยพลังศาสนาและพลังจิตอาสา “บวร/บรม” ในโครง...

Read more

29-09-2560

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู…

         เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ...

Read more

29-09-2560

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเยาวชนไทย ท่องพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

เปิดตัวหนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนเ…

         ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าว หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา “The King’s Journey” Learning Passport วันพฤหัสบดีที...

Read more

29-09-2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโล…

      นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นตัวแทนนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้...

Read more

27-09-2560

ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ปลัด.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอ…

         นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงก...

Read more

27-09-2560

ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

ปลัด.ศธ.มอบรางวัลคนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.

         นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบรางวัล “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.  ประจำปี 2560” ภายใต้โครงก...

Read more

22-09-2560

ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในของ ศธ.

ประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย การเพิ่มศั…

        กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน สป. จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพระบบตรวจสอบภายในของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลภายใต้การปฏ...

Read more

all


 

 

head 03 distinc

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-11-2560

ศธภ.8: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ศธภ.8: ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โ…

วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560  นายพีรศักดิ์ รัตนะ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พบว่า ในปีการศึกษา 2560 โร...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอรือเสาะ สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดนราธิวาส

ศธภ.8:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศู…

นายพีรศักดิ์  รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอรือเสาะ สาขาวิทยาลัยการอาชีพรามัน จังหวัดนราธิวาส พบว่า ในปีการศึกษา 2560 เปิดสอน 2 ระดับ โด...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

ศธภ.8:ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ…

นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พบว่า ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาล 1 - ...

Read more

20-11-2560

ศธภ.8 :ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศธภ.8 :ประเมินผลการปฏิบัติรา…

วันจันทร์  ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 8 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษ...

Read more

20-11-2560

ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ศธ.

ศธภ.13 ร่วมประชุมปฏิบัติการข…

ในระหว่างวันที่  19 - 22  พฤศจิกายน  2560  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค  13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13  ร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาข้อมูลส...

Read more

20-11-2560

สนง.ศธภ.3 ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการฯ "มิติการศึกษา เดินหน้าประเทศไทย" ครั้งที่ 2

สนง.ศธภ.3 ประชุมปฏิบัติการคณ…

วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผล การดำเนินงาน "มิติการศึกษา เด...

Read more

18-11-2560

[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

[ศธภ.2] ประเมินผลการปฏิบัติร…

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลงพื้นที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับ...

Read more

17-11-2560

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ศธจ.บึงกาฬ

ศธภ.10 ประเมินผลการปฏิบัติรา…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นายวิชัย แก้วคูนอก ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วย บุคลาการสำนักงานศึกษาธิกา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 นำเสนอผลการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.15 นำเสนอผลการจัดทำแผนแล…

                    วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิกา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.8:ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ศธภ.8:ประเมินผลการปฏิบัติราช…

 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสันติ  แสงระวี รองศึกษาธิการภาค 8 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8  พร้อมด้วยคณะฯ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ลงพื้นที่ประเมินผลการ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.15 ประชุมปฏิบัติการจัดทำ…

Share   วันที่ ๑๕พฤศจิกายน ๒๕๖๐สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ (เชียงใหม่) จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านก...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการฯ

ศธภ.15 ประชุมเตรียมความพร้อม…

Share   วันที่ ๑๔พฤศจิกายน ๒๕๖๐นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕และ นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและย...

Read more

16-11-2560

ศธภ.15 ประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำคำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ)

ศธภ.15 ประชุมประสานราชการและ…

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค ๑๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๕ เป็นประธานการประชุมประสานราชการและเตรียมการจัดทำแผนและการจัดทำ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ

ศธภ.12 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู…

  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ดร.อรรถพล  ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 12 ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ให้กำหนดวิสัยทัศน...

Read more

16-11-2560

ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ศธภ.13 ประเมินการปฎิบัติงานต…

วันที่ 16 พฤศจิกายน. 2560. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 และคณะกรรมการการประเมินคำรับรองการปฎิบัติราชการ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าประเมินการปฎิบัติงานตา...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจงหวัดตราด ครั้งที่ 9/2560

ศธภ.9 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิิกายน 2560 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 พิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการ "อีซีซี ทริปเปิลเกม ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 4"

ศธภ.9 พิธีมอบรางวัล และปิดกา…

เมื่่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล และปิดการแข่งขันเกมส์กีฬาทางวิชาการในรายการ "อีซ...

Read more

16-11-2560

ศธภ.9 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาคตะวันออก ครั้งทีื่ 2

ศธภ.9 การประชุมปฏิบัติการจัด…

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษ...

Read more

all


 

 

head 04 province

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

20-11-2560

ศธจ.บุรีรัมย์ “อย่างเข้ม” รับการผู้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ

ศธจ.บุรีรัมย์ “อย่างเข้ม”…

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.  นายไพศาล  วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 14 รักษา  การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ...

Read more

20-11-2560

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะกรรม…

วันที 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยนายรังสรรค์ อินทพันธ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในก...

Read more

20-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผลงานผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผ…

วันที่ 20 พ.ย. 60 เวลา 09.00 น.  ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2559) ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการประเมินผลงาน กลุ่มผู้บร...

Read more

20-11-2560

นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบการณ์

นักศึกษาปริญญาโทฝึกประสบก…

  ฝึกประสบการณ์... นายวัลลภ ไม้จำปา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับและกล่าวแนะนำภารกิจและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ให้กับ นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาชาวิชากา...

Read more

20-11-2560

ศธจ ราชบุรี ประกาศ สอบคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ศธจ ราชบุรี ประกาศ สอบคัด…

ประกาศ สอบคัดเลือก เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Read more

20-11-2560

ศธจ ราชบุรี พิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน

ศธจ ราชบุรี พิธีรับรางวัล…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดพิธีรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ณ ห้อง...

Read more

19-11-2560

“ศธจ.บุรีรัมย์” ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

“ศธจ.บุรีรัมย์” ต้อนรับผู…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวพิมชนก มงคลรัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางนงลักษณ์. ชัยชูมินทร์ ผอ.กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางสาวกมลวรรณ กลั่น...

Read more

19-11-2560

"ศธจ.บุรีรัมย์" เปิดห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room สำหรับเด็กพิการ

"ศธจ.บุรีรัมย์"…

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เปิด ห้องกระตุ้นประสาทสัมผัส Sensory Room. ณ อาคารกายภาพบำบัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ดร.อรอินทร์ คลองมิ่ง ผู้อำน...

Read more

19-11-2560

"ศธจ.บุรีรัมย์" ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด

"ศธจ.บุรีรัมย์"…

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เชิญคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกช...

Read more

18-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่...

Read more

17-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี กิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี กิจกรรมหอกา…

วันที่ 17 พ.ย. 60  เวลา 10.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติและมอบของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 466 คน ในกิจกรรมหอการค้ารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภ...

Read more

17-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดยโสธร ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน ๒๑ โรงเรียน และนอก...

Read more

17-11-2560

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยว…

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี นายเรวัต แสงนิล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนายรังสรรค์  อินทพันธ์ รอง...

Read more

17-11-2560

ศธจ.นม. ให้การต้อนรับ คณะบุคลากรจาก สพป.นม.5

ศธจ.นม. ให้การต้อนรับ คณะ…

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางกุลรัศมิ์ อัครวราศัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.นม. ร่วมให้...

Read more

17-11-2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราช…

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดย ดร.วินัย  ตะปะสา รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท พร...

Read more

17-11-2560

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ “เครือสหพัฒน์ ประชารัฐร่วมใจ”

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ …

ลำพูนเปิดโครงการประชารัฐ  “เครือสหพัฒน์  ประชารัฐร่วมใจ”        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ ประชารัฐ “เครือสห...

Read more

17-11-2560

ขยายผลโครงการ

ขยายผลโครงการ

        ขยายผลโครงการ...คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของโรงเรียนในพื้นที่ข้างเคียง โครงการพัฒนาดอยต...

Read more

17-11-2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิกา…

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่...

Read more

17-11-2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธรรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นางเยาวลักษณ์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นายบุญสนอง  พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธรพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร รับการประเมินผลก...

Read more

16-11-2560

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี การประเมินผ…

วันที่ 16 พ.ย. 60  เวลา 08.30 น.  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี รับการประเมินผลก...

Read more

16-11-2560

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเ…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ครั้งที่ 2/2561  โดยนายรังสรรค์  อินทพันธ์ รองศึกษา...

Read more

16-11-2560

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำปีการศึกษา2560

เป็นประธานเปิดงานประชุมวิ…

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.15 น. นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา ประจำป...

Read more

16-11-2560

ศธจ.ลำพูน ประชุมกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน

ศธจ.ลำพูน ประชุมกรรมการปร…

ประชุมกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวิญญู  สันติภาพวิวัฒนา  ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมประสานและส่งเสร...

Read more

16-11-2560

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2560

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรร…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายคนึง ย้อยเสริฐสุด เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายมนูญ บุ...

Read more

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

ค้นหา

directorops

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
04 banner-letter-gov-small
 
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
พฤศจิกายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

0051732
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1994
1384
2483
12287
32046
17314
51732

คาดการณ์วันนี้
1032

31.76%
38.93%
2.24%
1.06%
26.02%
Online (10 minutes ago):14
14 guests
no members

Your IP:54.80.60.91