วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

head 01 parad

  head 02 center

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (11-12-2561)

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-12-2561)

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (04-12-2561)

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (05-11-2561)

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย
 • 1
 • 2
 • 3

11-12-2561

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 41

สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโ…

          ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ...

06-12-2561

Global Education Meeting in Brussels, Belgium 5 December 2018

Global Education Meeting in Brussels, Be…

    ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมอภิปราย ช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ “...

04-12-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 41

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐม…

          เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.โศภณ นภ...

05-11-2561

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ประธานสภาซีเมคเดินทางมาเยือนประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. Muhadjir Effendy รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสภารัฐ...

05-11-2561

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาขอ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยร่วมกับผู้แทนองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิ...

05-11-2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 10 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมรัฐมนตรีศึกษา…

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐ...

16-10-2561

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 62 ณ กรุงดิลิ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโ…

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ซีมีโออินโนเทค ครั้งที่ 6...

11-10-2561

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรมอินโดนีเซียดูงานการศึกษาไทย

คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธร…

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กระท...

08-10-2561

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้ชายแดน)

นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรว…

  นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน...

30-08-2561

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค (Non-Communicable Diseases) ของประเทศไทย

สรุปสาระสำคัญ การประชุมหารือประสบการณ์กา…

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับผู้แทนจากสำนักผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำป...

24-08-2561

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม

ไทย-ญี่ปุ่นร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว…

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...

21-08-2561

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอความ…

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศ...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (14-12-2561)

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

ศึกษาธิการภาค 5 (13-12-2561)

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561

ศึกษาธิการภาค 1 (12-12-2561)

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561

ศึกษาธิการภาค 1 (12-12-2561)

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

ศึกษาธิการภาค 1 (12-12-2561)

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก

ศึกษาธิการภาค 1 (12-12-2561)

ศธภ.1 ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค
 • 1
 • 2
 • 3

14-12-2561

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศ…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

13-12-2561

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561

ศธภ.5 ประชุมคณะกรรมการศึกษา…

        วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2561  เวลา 13.30 น. นายชาญวุฒิ  ว...

12-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2561

ศธภ.๑ ร่วมประชุมอกศจ.เกี่ยวก…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑

12-12-2561

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ “ระเบียบงานสารบรรณ และหลักการเขียนหนังสือราชการที่ดี”

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานศ…

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพั...

12-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไอรัก

ศธภ.๑ ร่วมกิจกรรม BIKE อุ่นไ…

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมกิจกรรม BIKE อ...

12-12-2561

ศธภ.1 ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาค

ศธภ.1 ร่วมประชุมสัมมนาการบริ…

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมประชุมสัมมนาการบริหา...

12-12-2561

ศธภ. 13 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

ศธภ. 13 เป็นประธานการประชุมค…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป...

12-12-2561

ศธภ. 13 ข้าร่วม Bike อุ่นไอรัก จังหวัออุบลราชธานี

ศธภ. 13 ข้าร่วม Bike อุ่นไอร…

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษา...

12-12-2561

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ปล่อยจักรยาน รณรงค์สิทธิ์ มูลนิธิ สากล เพื่อคนพิการ โครงการ"ปั่นไปไม่ทิ้งกัน" No One Left Behing ปีที่2

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธ…

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชอุ่ม กรไกร รอ...

06-12-2561

 ศธภ.11 ร่วมกิจกรรม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561

ศธภ.11 ร่วมกิจกรรม วันชาติ …

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสม...

06-12-2561

ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ศธภ.13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และ...

06-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตัก…

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระ...

06-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร

ศธภ. 13 เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบั…

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉล...

06-12-2561

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ. 13 เข้าร่วมประชุมคณะทำง…

  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่ว...

06-12-2561

ศธภ. 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสมสมัย เฟื่องงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ศธภ. 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนา…

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ส่งบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางสมสมัย เฟื่องงาม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเ...

06-12-2561

ศธภ. 13 ข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายและรับทราบการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนการทุจริตของสถานศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ

ศธภ. 13 ข้าร่วมประชุมรับฟังน…

  วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ...

06-12-2561

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน สังกัด สพม. 29

ศธภ. 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิ…

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป...

06-12-2561

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายบังคม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันดินโลก 2561

ศธภ.๑ ร่วมพิธีวางพานพุ่มราชส…

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ร่วมพิธีวา...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (15-12-2561)

ศธจ.สระบุรีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 256

ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี (14-12-2561)

ศธจ.สระบุรี ให้การต้อนรับพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (14-12-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และการปฏิบัติตามมาตรการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (14-12-2561)

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (14-12-2561)

ศธจ.น่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (14-12-2561)

ศธจ.น่านประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562
 • 1
 • 2
 • 3

15-12-2561

ศธจ.สระบุรีประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 256

ศธจ.สระบุรีประชุมแต่งตั้ง…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดองค์ปร...

14-12-2561

ศธจ.สระบุรี ให้การต้อนรับพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้มาตรวจติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องเรียนและทุจริต

ศธจ.สระบุรี ให้การต้อนรับ…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 พลเอกโกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ได้มาตรวจติดตามการดำเน...

14-12-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และการปฏิบัติตามมาตรการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมเพื่อ…

ศธจ.สิงห์บุรี วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 15.00 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยผู้แท...

14-12-2561

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561 จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธ…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธ...

14-12-2561

ศธจ.น่านต้อนรับคณะศึกษาดูงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

ศธจ.น่านต้อนรับคณะศึกษาดู…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน และคณะ ...

14-12-2561

ศธจ.น่านประชุมเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี 2562

ศธจ.น่านประชุมเตรียมการจั…

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอดุล เทพกอม รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประ...

14-12-2561

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2561

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิกา…

ประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2561

14-12-2561

ที่ปรึกษา รมว.ศธ.พร้อมคณะ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ ณ โรงเรียนสระแก้ว และโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ที่ปรึกษา รมว.ศธ.พร้อมคณะ…

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 หลังจากที่พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพ...

13-12-2561

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานจัดงานวันครู ประจำปี 2562

ศธจ.สงขลา ประชุมคณะทำงานจ…

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา นายภิญโญ จันทรวงศ์ ศึกษาธิการจังห...

13-12-2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 12/2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะ…

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ...

13-12-2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่2/2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุ…

วันที่13 ธันวาคม2561 เวลา13.30 น. ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล จัดป...

13-12-2561

ประชุมเพื่อรับทราบการแก้ปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ประชุมเพื่อรับทราบการแก้ป…

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว นิติกร แล...

13-12-2561

ศธจ.สิงห์บุรี วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2561

ศธจ.สิงห์บุรี วันที่ 12 ธ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เก...

12-12-2561

ศธจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2561

ศธจ.สระบุรี เข้าร่วมประชุ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการพิจารณากลั่นกรองผลงานค...

12-12-2561

ศธจ.น่านร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัด

ศธจ.น่านร่วมกับหน่วยงานทา…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่...

12-12-2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมบุคคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี

ศธจ.สระบุรี ประชุมบุคคลาก…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ   ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราขการ...

12-12-2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 13/2561

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมและดำเนินก...

12-12-2561

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ศธจ.สระบุรี ประชุมคณะอนุก…

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมคณะอ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)
25
ก.ค.2561
 ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
16
ก.ค.2561
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) (16 ก.ค. 2561)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
December 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

1834276
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
492
2333
23815
20376
47235
94883
1834276

8.69%
17.73%
0.97%
1.66%
0.00%
70.95%
Online (10 minutes ago):11
11 guests
no members

Your IP:54.163.42.154