วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

head 01 parad

  head 02 center

ผู้ดูแลระบบ3 (16-08-2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ผู้ดูแลระบบ3 (15-08-2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (15-08-2562)

การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Course on “Wellness for Aging Society”

ผู้ดูแลระบบ3 (13-08-2562)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • 1
 • 2
 • 3

16-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์...

15-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณี...

15-08-2562

การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน ในโครงการ Short Training Course on “Wellness for Aging Society”

การประชุมการต้อนรับคณะผู้อบรมจากประเทศสม…

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับค...

13-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)...

13-08-2562

การประชุม The 1st Joint High-Level Education Working Group Meeting on Migrant Children and Education

การประชุม The 1st Joint High-Level Educa…

          นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาต...

09-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์) ลงพื้นที่การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (จังหวัดลพบุรี) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)...

08-08-2562

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) กระทรวงศึกษาธิการ

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (C…

          วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ทีมงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังห...

08-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์)

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายดิศกุ...

05-08-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณี...

31-07-2562

ศทก.สป.จัดบูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน"

ศทก.สป.จัดบูธลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่อ…

          วันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสื่อการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสน...

23-07-2562

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 50

การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวัน…

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมวาระเฉพาะ (In-C...

22-07-2562

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล) ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษ…

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการกรณีปก...

all   


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 10 (19-08-2562)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น

ศึกษาธิการภาค 18 (16-08-2562)

ประชุมกลุ่มโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 10 (16-08-2562)

ศธภ.10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง

ศึกษาธิการภาค 10 (16-08-2562)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาธิการภาค 10 (16-08-2562)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศธภ.14 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศึกษาธิการภาค 10 (16-08-2562)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศธภ.11 (จังหวัดสกลนคร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-08-2562

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focu…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายปรีดี ภ...

16-08-2562

ประชุมกลุ่มโครงการศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค

ประชุมกลุ่มโครงการศึกษาแนวทา…

    วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เป็นประธานการประชุม Fo...

16-08-2562

ศธภ.10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางการเกษตรตามแหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง

ศธภ.10 เป็นประธานพิธีเปิดโคร…

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะอาชีพทางก...

16-08-2562

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดนครราชสีมา

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focu…

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายไพศาล ว...

16-08-2562

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศธภ.14 (จังหวัดอุบลราชธานี)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focu…

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ นายสมเดช ด...

16-08-2562

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focus Groups) เรื่อง การศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศธภ.11 (จังหวัดสกลนคร)

ศธภ.10 : การสนทนากลุ่ม (Focu…

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดร.ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบหมายให้ ดร.วรัท พฤ...

14-08-2562

ศธภ.1(ลพบุรี) ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 ส.ค. 62)

ศธภ.1(ลพบุรี) ร่วมกิจกรรมวัน…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วย...

14-08-2562

ศธภ.1(ลพบุรี) ประชุมปฏิบัติการ การสร้างการรับรู้ การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

ศธภ.1(ลพบุรี) ประชุมปฏิบัติก…

      วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.วีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ ให้...

13-08-2562

ศธภ.2(ปทุมธานี) : พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศธภ.2(ปทุมธานี) : พิธีถวายเค…

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และคณะ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

13-08-2562

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 (กรุงเทพมหานคร)

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : ตรวจเยี่ย…

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำน...

13-08-2562

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : “พื้นที่ของคนทุกวัย กระตุ้นให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(รังสิต)

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : “พื้นที่ข…

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิ...

13-08-2562

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : “กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โรงเรียนศรีสังวาลย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ศธภ.2 (ปทุมธานี) : “กระทรวงศ…

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๕๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ วิ...

13-08-2562

ศธภ.2: แดนการศึกษาเรือนจำกลางบางขวาง"ครูหลังกำแพง" เพื่อสร้างคนดีมีอาชีพคืนสังคม

ศธภ.2: แดนการศึกษาเรือนจำกลา…

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมต้อนรับ นางกนกวรรณ ว...

12-08-2562

ศธภ.10 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ฯ SDGs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศธภ.10 จัดประชุมปฏิบัติการสร…

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายชาตรี ม่วงสว่าง ...

12-08-2562

ศธภ.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศธภ.3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน…

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 และคณะข้ารา...

11-08-2562

ศธภ.3 ติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ศธภ.3 ติดตามและกำกับดูแลการค…

  เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมค...

11-08-2562

ศธภ.3 จัดประชุมเชิงวิชาการ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาค

ศธภ.3 จัดประชุมเชิงวิชาการ โ…

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานเป...

10-08-2562

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามและดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.

ศธภ.6 ลงพื้นที่กำกับ ติดตามแ…

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 พร้...

all   


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (19-08-2562)

	การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (19-08-2562)

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ ฯ

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (19-08-2562)

พิธีปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (19-08-2562)

รับคณะศึกษาดูงาน

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (19-08-2562)

ประชุม ก.ศ.จ.เพชรบุรี...

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (19-08-2562)

สืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี...
 • 1
 • 2
 • 3

19-08-2562

	การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอก…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนัก งานศึกษาธิ...

19-08-2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ ฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผ…

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการตรวจราชการ และติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขต...

19-08-2562

พิธีปิดการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีปิดการจัดงานชุมนุมลูก…

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีปิดการจัดงานชุมน...

19-08-2562

รับคณะศึกษาดูงาน

รับคณะศึกษาดูงาน

วันเสาร์ที่​ 17​ สิงหาคม​ 2562 ณ​ ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์ นายสมภูมิ​ ธรรมายอดดี​ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี&...

19-08-2562

ประชุม ก.ศ.จ.เพชรบุรี...

ประชุม ก.ศ.จ.เพชรบุรี...

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุณอัมพร บุญประคอง โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีนายสมภูมิ ธรรม...

19-08-2562

สืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี...

สืบสานการอนุรักษ์แม่น้ำเพ…

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ มณฑลทหารบกที่ 15 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี โดย นายสมภูมิ ธรรมายอด...

19-08-2562

วันแม่แห่งชาติ

วันแม่แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ลานรัฐพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีนายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชร...

17-08-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมแ…

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพ...

16-08-2562

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการระดับจังหวัด

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แ…

     วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2562 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงระบบข...

16-08-2562

สุโขทัยจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สุโขทัยจัดประชุมสรุปผลการ…

 วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เปิดกาปรระชุมสรุปผลการดำเนินงา...

16-08-2562

สุโขทัยประชุมชี้แจงการคัดกรองสถานครัวเรือนเด็กปฐมวัยเพื่อความเสมอภาค

สุโขทัยประชุมชี้แจงการคัด…

 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองสถานะท...

16-08-2562

ศธจ.ราชบุรี พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ "พระธรรมวุฒาจารย์"

ศธจ.ราชบุรี พิธีถวายปริญญ…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ร่วมงาน พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบั...

16-08-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โครงการพัฒนาศักยภาพกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปรการ สรุปผลโครงการนิเทศก์ยุวกาชาดในสถานศึกษาและโครงการยุวกาชาดต...

16-08-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา...

15-08-2562

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนผ่านกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง

ศธจ.กรุงเทพมหานคร จัดกิจก…

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จัดโครงกา...

15-08-2562

ศธจ.ราชบุรี โครงการ Coaching Teams

ศธจ.ราชบุรี โครงการ Coac…

ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะติดตามจาก สำนั...

15-08-2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด…

วันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ อาคารเทพาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นายรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา...

14-08-2562

ศธจ.สมุทรปราการ ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ

ศธจ.สมุทรปราการ ประชุมสัม…

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ ...

all   


 

 

head 05 moment

all   


 

 

head 06 construc-2

all   


 

 

head 07 promote

all   


 

 

head 08 finance

all   


 

 

head 09 korborkor

all   


 

 

head 11 knowledge

all   


 

 

head 10 infographic

15
ส.ค.2562
ปรัชญาการศึกษา : การศึกษากับการทำงาน (15 ส.ค.62)
20
มิ.ย.2562
ปรัชญาการศึกษา : ศึกษาในระบบ การศึกษาชั่วระยะเวลา (20 มิ.ย. 2562)
17
มิ.ย.2562
๙๙ พระบรมราโชวาทฯ : มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (1) (17 มิ.ย. 2562)


all
    


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

August 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

3417368
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
393
10493
15340
80147
193663
253874
3417368

5.12%
21.61%
0.85%
1.09%
0.00%
71.33%
Online (10 minutes ago):49
49 guests
no members

Your IP:35.173.234.237