วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
https://www.moe.go.th/การประชุมระดับเจ้าหน้า/47776/

  head 02 center

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. (19-11-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

Sutasini Jaroensap (15-11-2564)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 • 1
 • 2
 • 3

19-11-2564

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเ…

ศปบ.จชต. ลงพื้นที่ติดตามการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชา...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะก…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) ครั้งที่ 2/2564 ...

19-11-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษ…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน (On Site) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 1...

15-11-2564

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ของ สป. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565…

แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ด...

11-11-2564

 ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคของไทยปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการออกอากาศเทปพิธีกา…

            ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการออกอากาศเทปพิธีการรับมอบตำแห...

03-11-2564

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลื…

พิธีเปิดป้าย ศปบ.จชต. และมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชา...

19-10-2564

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ “ครูจูหลิง ปงกันมูล”

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาค…

ศปบ.จชต. จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภ...

29-09-2564

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 “คนดีศรีเสมา จชต.”

ศปบ.จชต.กิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต...

09-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมต่างถิ่น”

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเร…

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรม “เปิดใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันใน...

06-09-2564

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายประชาสัมพันธ์การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุค…

         วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพ...

03-09-2564

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบอาชีพตามบริบทของพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. จัดกิจกรรมสัมมนาแนวทางการประกอบ…

         วันที่ 1 กันยายน 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธี...

02-09-2564

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ศปบ.จชต. จัดมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริม…

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะและดนตรี ส่งเสริมการอยู่ร...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 1 (26-11-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 1 (26-11-2564)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 2 (26-11-2564)

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศึกษาธิการภาค 2 (26-11-2564)

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ศึกษาธิการภาค 14 (26-11-2564)

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค

ศึกษาธิการภาค 14 (26-11-2564)

ศธภ.14 การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดทำ School mapping
 • 1
 • 2
 • 3

26-11-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

 วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ มอบหมายให้...

26-11-2564

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง (กศจ.)

ศธภ.๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมกา…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้...

26-11-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำ…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นป...

26-11-2564

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ศธภ.๒ ร่วมประชุมกศจ.ปทุมธานี…

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

26-11-2564

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานระดับดีเยี่ยม ระดับภาค

ศธภ.14 มอบโล่และเกียรติบัตรผ…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง...

26-11-2564

ศธภ.14 การประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดทำ School mapping

ศธภ.14 การประชุมคณะทำงานกำหน…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง...

26-11-2564

ศธภ.๒ ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔

ศธภ.๒ ประชุมผู้บริหารสำนักงา…

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒...

26-11-2564

ศธภ.14 รประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

ศธภ.14 รประเมินผลการปฏิบัติร…

วันที่​ 25 พฤศจิกายน​ 2564​ ว่าที่ร้อยตรี​ เจษฎาภรณ์​ พรหนองแสน​ รองศึกษาธิการ​ภาค​ 14​ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ​ภา...

26-11-2564

ศธภ.14 ประชุมจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร ของ สนง.ศธภ.14

ศธภ.14 ประชุมจัดทำคำขอจัดตั้…

 ประชุมจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร ของ สนง.ศธภ.14

25-11-2564

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการทบทวนและกำหนดทิศทางขององค์กร

ศธภ.๑ ประชุมคณะกรรมการทบทวนแ…

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  มอบหมายให้นา...

25-11-2564

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2564

ศธภ.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพ…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญก...

24-11-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 11/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์   พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษ...

24-11-2564

ศธภ.6 จัดประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ/แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 และจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ศธภ.6 จัดประชุมจัดทำรายละเอี…

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมจัดทำรายละเอียดโครงการ/แผนพั...

24-11-2564

ศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ ๑๓

ศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้บริหา…

    ศึกษาธิการภาค ๑๓ และผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล...

24-11-2564

ศธภ.๑ “ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี (กศจ.)”

ศธภ.๑ “ร่วมการประชุมคณะกรรมก…

    วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑&nb...

24-11-2564

ศธภ.๑ ร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต “โครงการแบ่งบันเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา”

ศธภ.๑ ร่วมมอบชุดคอมพิวเตอร์แ…

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑  ร่วมเป็นเกียรติพ...

23-11-2564

ศธภ.6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ศธภ.6 จัดประชุมชี้แจงแนวทางก…

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค 6 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงก...

22-11-2564

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯของ สนง.ศธจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ศธภ.14 ประชุมคณะกรรมการตรวจป…

การประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯของ สนง.ศธจ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย (27-11-2564)

ศธจ.หนองคาย การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     สำหรับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (26-11-2564)

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (26-11-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26-11-2564)

ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (26-11-2564)

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

ปชส.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (26-11-2564)

ศธจ.สุโขทัยจัดประชุมทำแผนและเครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษาระดับจังหวัดสุโขทัย
 • 1
 • 2
 • 3

27-11-2564

ศธจ.หนองคาย การประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก     สำหรับสถานศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศธจ.หนองคาย การประชุมปฏิบ…

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ดร. จรินทร์ สุรเสรีวงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ให้เกียรติเป็นประธานในกา...

26-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมเตรียมรับการตรวจติดตามคำรับรองการปฏิบัติรา...

26-11-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดพะเยา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุม …

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ประไพพร อุทธฺยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและส...

26-11-2564

ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา และเข้าร่วมการหารือเกี่ยวกับการบรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตรการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ต้อนรับคณะกรรมาธิการทรัพย…

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางสา...

26-11-2564

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชส…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย...

26-11-2564

ศธจ.สุโขทัยจัดประชุมทำแผนและเครื่องมือนิเทศติดตามประเมินผลสถานศึกษาระดับจังหวัดสุโขทัย

ศธจ.สุโขทัยจัดประชุมทำแผน…

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ชูหน้า ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อจัดทำ...

26-11-2564

ศธจ.สุพรรณบุรี เตรียมจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทย เล่ม 42

ศธจ.สุพรรณบุรี เตรียมจัดพ…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางพัฒนาพร ไทยพิบูลย์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะกรร...

25-11-2564

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ศธจ.ลพบุรี ประธานเปิดการอ…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประธานเปิดการอบรมพัฒนาทัก...

25-11-2564

(ศธจ.หนองคาย) การร่วมอภิปราย เรื่อง การกำหนดกลไก และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามกฎหมายการศึกษาและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

(ศธจ.หนองคาย) การร่วมอภิป…

การร่วมอภิปราย เรื่อง การกำหนดกลไก และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือโดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาในระดับพื้นที่ตามก...

25-11-2564

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13/2564"

(ศธจ.เพชรบูรณ์) “ประชุมคณ…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเ...

25-11-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านยาเสพติด

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

        วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป...

25-11-2564

(ศธจ.เลย)พิธีเปิดงานนิทรรศการเพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(ศธจ.เลย)พิธีเปิดงานนิทรร…

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่ารา...

25-11-2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1 / 2564

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม…

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพ...

25-11-2564

ศธจ.พะเยา จัดพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศธจ.พะเยา จัดพิธีพระราชทา…

วันพฤหัสบดีที่ 25​ พฤศจิกายน​ 2564​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา​ จัดพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล...

25-11-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการเรียน รร.บ้านนาวิทยาคม

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การลงพื้น…

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะไ...

25-11-2564

 ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมการประ…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันแ...

25-11-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีวัน…

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหา...

25-11-2564

ศธจ.แพร่พิธีถวายราชสดุดี พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

ศธจ.แพร่พิธีถวายราชสดุดี …

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายสุวิณ เทพสาธร ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2

manual

27082564-01
ops-01-

 02 bannerm44 s2

 03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
November 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

12107301
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2576
7892
83092
83092
337157
447857
12107301

2.91%
28.07%
1.63%
2.81%
0.03%
64.55%
Online (10 minutes ago):33
33 guests
no members

Your IP:52.205.167.104


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webmoe@moe.go.th

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
perabet makrobet
onwin giriş
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri 1xbet ligobet polobet verabet