วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

head 01 parad

  head 02 center

ศึกษาธิการภาค 13 (18-08-2561)

ศธภ.13 เก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (06-08-2561)

การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ภายใต้หัวข้อ “Inspiring Confidence, Inspire Change”

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (26-07-2561)

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ (20-07-2561)

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 (The SEAMEO Centre Directors Meeting : CDM)
 • 1
 • 2
 • 3

18-08-2561

ศธภ.13 เก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัดตามรูปแบบประชารัฐ

ศธภ.13 เก็บข้อมูลการดำเนินงานโครงการพัฒน…

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายนุสร  จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะบุคลากรกลุ่มตรวจราชการ...

06-08-2561

การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th University Scholars Leadership Symposium (USLS) ภายใต้หัวข้อ “Inspiring Confidence, Inspire Change”

การประชุมเยาวชนนานาชาติ The 9th Universi…

  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ United Nations Conference Centre กรุงเทพฯ นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึก...

26-07-2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ASPnet

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมา…

    การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาภายในปี ค.ศ. 2030 และการประชุมเชิ...

20-07-2561

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ ประจำปี 2561 (The SEAMEO Centre Directors Meeting : CDM)

การประชุมผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคของ…

            สำนักงานเลขาธิการซีมีโอได้จัดการประชุมผู้อำนวยการศูนย์ร...

18-07-2561

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่า…

        นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความ...

09-07-2561

ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแ…

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. Ms. Karin Hulshof ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The UNICEF ...

26-06-2561

สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtable)

สรุปสาระสำคัญการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนต…

            ในระหว่างการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Fo...

26-06-2561

สรุปสาระสำคัญการประชุม “3rd Asia-Pacific Regional Policy Forum on Early Childhood Care and Education” และการประชุมคู่ขนาน เรื่อง “2018 Asia-Pacific Regional Early Childhood Development Conference”

สรุปสาระสำคัญการประชุม “3rd Asia-Pacific…

  1. การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศเนปาล ร่วมกับอ...

31-05-2561

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่…

นายสุรินทร์  แก้วมณี  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการ...

30-05-2561

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย

ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 2 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม ...

30-05-2561

อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย

อนุมัติเชี่ยวชาญ 9 ราย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม ...

16-05-2561

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย(อนุบาล 1-3)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็…

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและอุปสรรคการดำเน...

all


 

 

head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 13 (18-08-2561)

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 13 (18-08-2561)

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร

ศึกษาธิการภาค 13 (16-08-2561)

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 13 (16-08-2561)

ศธภ.13 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 13 (16-08-2561)

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศึกษาธิการภาค 7 (16-08-2561)

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร (สช.) จ.ภูเก็ต
 • 1
 • 2
 • 3

18-08-2561

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่ง…

วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุณี เว...

18-08-2561

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในพื้นที่ จังหวัดยโสธร

ศธภ.13 ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่ง…

 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 นางสาวดรุ...

16-08-2561

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมฯ ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมิ…

วันพฤหัสบดีที่  16 สิงหาคม  2561 ศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ...

16-08-2561

ศธภ.13 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดอุบลราชธานี

ศธภ.13 เป็นประธานในพิธีเปิดก…

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานในพิธีเปิดการประช...

16-08-2561

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศธภ.13 นิเทศ ติดตามและประเมิ…

วันพุธที่  15 สิงหาคม  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะกรรมการนิ...

16-08-2561

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร (สช.) จ.ภูเก็ต

ศธภ. 7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถ…

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และน...

16-08-2561

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงดาราสมุทรภูเก็ต (สช.) จ.ภูเก็ต

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถา…

วันพฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภ...

16-08-2561

ศธภ.7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฎิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ศธภ.7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บร…

ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับ...

15-08-2561

ศธภ.13 ร่วมการประชุมปฏิบัติการทบทวนและกำหนดแนวคิดโครงการ (Project Idea) แผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค

ศธภ.13 ร่วมการประชุมปฏิบัติก…

วันที่ 15 สิงหาคม 2561  ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมด้วยบุคลากร...

15-08-2561

ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีความเป็นเลิศ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

ศธภ.13 จัดประชุมคณะกรรมการปร…

วันที่่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมินและพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา ที่มีความเป...

15-08-2561

ศธภ.13 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับจังหวัด ตามรูปแบบประชารัฐ

ศธภ.13 เป็นประธานเปิดการประช…

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานเปิดการประชุมเสวน...

15-08-2561

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ.ภูเก็ต

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถา…

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และนางภภร...

15-08-2561

ศธภ.7 จัดประชุมประชุมติดตามการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร(ครั้งที่ 2)

ศธภ.7 จัดประชุมประชุมติดตามก…

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เป็นประธานการประชุมติดต...

14-08-2561

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถา…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และน...

14-08-2561

ศธภ.7 ร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยรับตรวจฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ศธภ.7 ร่วมประชุมผู้บริหารหน่…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 นายสุท...

14-08-2561

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ศธภ.7 เข้าร่วมประชุมเตรียมกา…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 นายนิสิต ชายภักตร์ รองศึกษาธิการภาค 7 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 7 เข้าร่วมประชุมเตรียม...

12-08-2561

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่…

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้คณะบุคลากร...

12-08-2561

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศธภ.๑๔ เข้าร่วมพิธีลงนามถวาย…

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้คณะบุคลากร...

all


 

 

head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (18-08-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี รายงานจำนวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (18-08-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (18-08-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (17-08-2561)

ศธจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยฯ

ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (17-08-2561)

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ “บูรณาการหลักสูตรปลูกเพาะทักษะอาชีพ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทบีฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี (16-08-2561)

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด
 • 1
 • 2
 • 3

18-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี รายงานจำนวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ

ศธจ.สิงห์บุรี รายงานจำนวน…

แบบรายงานจำนวนผู้เข้าสอบ/ขาดสอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชก...

18-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2

ศธจ.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี …

ศธจ.สิงห์บุรี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยรองสุเชษฐ ประชากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ใ...

18-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ศธจ.สิงห์บุรี ดำเนินการส…

ศธจ.สิงห์บุรี ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู...

17-08-2561

ศธจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วยฯ

ศธจ.เพชรบุรี ประชุมเตรียม…

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.เพชรบุรี เขต 1 &nb...

17-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ “บูรณาการหลักสูตรปลูกเพาะทักษะอาชีพ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 ณ บริษัทบีฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมสั…

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการ “บูรณาการหลักสูตรปลูกเพาะทักษะอาชีพ” สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 15-16 สิ...

16-08-2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัย เชิงบูรณาการระดับจังหวัด

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมปฏิ…

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมแมกไม้ โรงแรมลองบีชชะอำ  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรีนายพนัส&n...

16-08-2561

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และบุคลากรกลุ่มนโยบ...

15-08-2561

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผูู้สมควรได้พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2561ป

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกค…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยาร่วมกับงานคุรุสภา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผูู้สมควรได้พระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้า...

15-08-2561

ศธจ.มหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ดร.ครรชิต  วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ดร.ภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิช...

14-08-2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 8/2561

ศธจ.เพชรบุรี จัดประชุมคณะ…

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมทองอุไร โรงเรียนวัดอนไก่เตี้ยดร.กนก&nb...

14-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี รับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี

ศธจ.สิงห์บุรี รับการตรวจร…

ภาคเช้า วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสิงห์...

14-08-2561

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 	เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

ดร.พนิต  ใหม่ประสิทธิกุล รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา นำคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธ...

14-08-2561

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑”

ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรร…

    เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชั...

13-08-2561

ศธจ.สงขลา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

ศธจ.สงขลา ร่วมพิธีเฉลิมพร…

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานคริ...

13-08-2561

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจ…

นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าส...

12-08-2561

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ศธจ.สิงห์บุรี ร่วมพิธีทำบ…

วันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 06.30 น. ดร.สุเมธี จันทร์หอม ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังห...

12-08-2561

ศธจ.น่านร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ศธจ.น่านร่วมพิธีเฉลิมพระเ…

ศึกษาธิการจังหวัดน่านพร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เ...

10-08-2561

ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี

ประชุมการประสานแผนปฏิบัติ…

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ชั้น 2 ดร.สุเมธี จันทร์หอม...

all


 

 

head 05 moment

all


 

 

head 06 construc-2

all


 

 

head 07 promote

all


 

 

head 08 finance

all


 

 

head 09 korborkor

all


 

 

head 11 knowledge

all


 

 

head 10 infographic

07
ส.ค.2561
โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International Student Assessment):PISA (7 ส.ค 2561)
25
ก.ค.2561
 ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
16
ก.ค.2561
 แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) (16 ก.ค. 2561)

all


 

parad090861

01 bs province
02 bannerm44 s2
03
03 01
 head link recomment
05 facebook ops-200
05 01
06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover
17 ac
สิงหาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

1128160
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2259
11716
41791
29123
116955
223597
1128160

คาดการณ์วันนี้
1152

8.65%
17.15%
1.24%
2.44%
0.00%
70.52%
Online (10 minutes ago):25
25 guests
no members

Your IP:54.225.55.174