วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

     25 ตุลาคม 60 : กระทรวงศึกษาธิการ จัดพื้นที่บริการประชาชนที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 60

     ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบดูแลซุ้มดอกไม้จันทน์ ขนาดกลาง 2 จุด คือ จุดแรก แยก จ.ป.ร. และจุดที่ 2 บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ นอกจากนี้ ภายในกระทรวงศึกษาธิการยังได้บริการเต้นท์ที่พักคอยและจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม รถสุขาเคลื่อนที่ ห้องอาบน้ำ ที่พักสำหรับประชาชนที่จะเข้ามาค้างคืน รวมถึงจุดบริการหน่วยพยาบาลหากมีประชาชนเจ็บป่วย ซึ่งทางเข้าประตูจะมีป้ายแสดงแผนผังตำแหน่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่ โดยได้เปิดซุ้มอาหารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 60

ที่มา : กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่