วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 ที่กระทรวงศึกษาธิการ : นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสาลูกเสือทำความดีด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นต้นแบบจิตอาสาตามพระราชดำริในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการแสดงจิตสาธารณะ ดังคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยจัดคณะลูกเสือ จำนวน 250 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจิตอาสาให้การรับรองแนะนำ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 25 – 27ตุลาคม 2560 โดยทำหน้าที่เป็นล่ามภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น ให้บริการสอบถามเส้นทาง การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งนี้ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ คณะลูกเสือ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจได้รับการอบรมจากคณะตำรวจท่องเที่ยว และคณะวิทยากรจากสโมสรลูกเสือ SWA เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น

อิชยา กัปปา สรุป

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.