วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศธจ.สิงห์บุรี   เวลา 08.30 น.  ดร. สุเมธี  จันทร์หอม  ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัด สพฐ.  ณ  ห้องประชุม ประทุมชาติ  ศธจ. สิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี
178538 resize

178539 resize

178553 resize

178556 resize

178684 resize

178704 resize