วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุทิน แก้วพนา รองศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2561 "การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย" และให้เกียรติมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน ให้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด 17 จังหวัด ภาคเหนือ ณ หอประชุมโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ศึกษาธิการจังหวัด ภาคเหนือ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนเอกชน ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ

 

12-02-61 1

 

12-02-61 2

 

12-02-61 3

 

12-02-61 4

 

12-02-61 5

 

12-02-61 7

 

12-02-61 6

 

12-02-61 11

 

12-02-61 8

 

12-02-61 9

 

12-02-61 17

 

12-02-61 16

 

12-02-61 18

 

12-02-61 19

 

12-02-61 21

 

12-02-61 22