วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

reo9 100261 3

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลครูดีศรีเอกชนจังหวัดชลบุรี “๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” พร้อมมอบรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบรางวัลครูดีศรีเอกชน โดยมี นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย ) ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน และครู เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

reo9 100261 4