วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  เวลา08.30น.  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13 กล่าวต้อนรับคณะกรรมการในการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา  ประจำปี2560  ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  ในการนำเสนอผลงานของ  นายอภิวัฒน์ แสนคุ้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  โดยมี นายวินัย รอดจ่าย  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ณ.โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ..