วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

60-กศจ-ปท 2

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค 1 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 10 /2560

โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

S 6981421181674