วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 21 ธันวาคม  2560  เวลา 13.30น.  ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ ภาค 13 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่13/2560 ณ. ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ (สกสค.) โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม และมีนายอุดมศักดิ์ เพชรผา รองศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขานุการ ในการประชุมครั้งนี้