วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 ธันวาคม  2560 เวลา 09.00น. ดร.ชอุ่ม กรไกร  รองศึกษาธิการภาค13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค13  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  ครั้งที่ 8/2560 ณ.ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดยโสธร โดยมีนายวีรวัฒน์ วงค์ว่องไว รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม และมีนาง เยาวลักษณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร เป็นเลขานุการ การประชุมในครั้งนี้