วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 0015

 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ.2561 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในการประชุมย่อย (Focus Group) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก จัดโดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อประชุมย่อยในการดำเนินการทดลองใช้แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด โดยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 พร้อมบุคลากรกลุ่มตรวจฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

9 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00219 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00249 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00269 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00289 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00339 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 0034ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0011ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0013ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0015ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0032ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0097ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 00219 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00019 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00039 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00359 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00369 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00399 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00429 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00479 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 00489 Jan2018 ๑๘๐๑๑๑ 0049

 

ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0036ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0037ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0038ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0039ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0040ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0041ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0042ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0043ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0044ประชม สตผ. ๑๘๐๑๑๑ 0046