วิสัยทัศน์ สป ปี 2565 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

สำนักงานศึกษาธิการภาค

เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการภาค/ที่ตั้งหน่วยงาน

สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี

Website : www.reo1.moe.go.th

ที่ตั้ง : บริเวณวงเวียนเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

โทรศัพท์ : 036411157

โทรสาร : 036412520

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/mLhGVY5kt9bVZ7Ks9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี

Website : www.reo2.moe.go.th

ที่ตั้ง : 9 ถ.เทศปทุม ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 025811391

โทรสาร : 025811395

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/RQk48SRei3SHaRki7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี

Website : http://www.reo3.moe.go.th/web/index.php/en/

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 3 เลขที่ 7 ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ : 032323384

โทรสาร : 032337343 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/BVqfh1P4vGkzZJTu9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม

Website : www.reo4.moe.go.th

ที่ตั้ง : 90/50 - 52 หมู่ 3 ถ. เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ : 034710561

โทรสาร : 034710562

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/Q21WiXxoMQvHpLo29

สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช

Website : http://www.reo5.moe.go.th/web/

ที่ตั้ง : 138 หมู่ที่ 8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ : 075450964-5

โทรสาร : 075450957

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/3twxb5ZKYQ5YjZt88

สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต

Website : www.reo6.moe.go.th

ที่ตั้ง : ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076212229

โทรสาร : 076222800 ต่อ 102

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/97BqwpXNTsvmZk4K7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา

Website : www.reo7.moe.go.th

ที่ตั้ง : 3 ถนนอาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073216129

โทรสาร : 073212323

E-mail : -

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/tXcQwDt6iFewmejK9

สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุรี

Website : www.reo8.moe.go.th

ที่ตั้ง : 111/200 หมู่ที่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 038054287

โทรสาร : 038054287

E-mail : -

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/vhEJUDXQ3bGfP2VS6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา

Website : http://www.reo9.obec.in.th/main/index1.php

ที่ตั้ง : 410/1 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 038512190

โทรสาร : 038512191

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/4zau54dvkRdwpvQF6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี

Website : www.reo10.moe.go.th

ที่ตั้ง : 100/6 หมู่ 4 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042180661

โทรสาร : 042180886

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/v7x5aGrKZVRJhXWj6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร

Website : www.reo11.moe.go.th

ที่ตั้ง : ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042718898

โทรสาร : 042711111

E-mail : - 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/DYMky9FLGExd4GAX6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

Website : www.reo12.moe.go.th

ที่ตั้ง : 100/1 หมู่ที่ 15 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043238766

โทรสาร : 043238767

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/S8aDW8CgAxiTnykb6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา

Website : www.reo13.moe.go.th

ที่ตั้ง : 54 ถ.สืบศิริ ซ. 3 ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044242447

โทรสาร : 044244464

E-mail : -

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/odCBMMVv79HmNycm6

สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี

Website : www.reo14.moe.go.th

ที่ตั้ง : 440 หมู่ 24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ : 045959759

โทรสาร : 045959760

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/BAmLpuq4TtQR36WbA

สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่

Website : www.reo15.moe.go.th

ที่ตั้ง : 2 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ : 053221413

โทรสาร : 053214575

E-mail : -

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/UeTz5TpzoMhoro3A7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย

Website : www.reo16.go.th

ที่ตั้ง : ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ : 053719916

โทรสาร : 053719916

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/1wuK7Xxmj4oDiscr7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

Website : www.reo17.moe.go.th

ที่ตั้ง : 311 หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055322662

โทรสาร : 055322663

E-mail : -

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/H8hvqn8CQ5jQ5E4k7

สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์

Website : www.reo18.moe.go.th

ที่ตั้ง : 105/30 หมู่ 10 ต.วัดไทร อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ : 056200718

โทรสาร : 056200728

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่ตั้งหน่วยงาน : https://goo.gl/maps/WZy9obhfFVk9jWq76

bahissenin tipobet betmatik
1xbet 1xbet bahisno1 bahsegel casino siteleri ecopayz güvenilir bahis siteleri canlı bahis siteleri iddaa marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis restbet canlı skor süperbahis mobilbahis marsbahis marsbahis marsbahis marsbahis
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
betvakti elexusbet gorabet maksibet maltcasino milosbet quennbet setrabet atlantisbahis artoscasino dumanbet elitbahis fashionbet favoribahis hiltonbet liderbahis oslobet romabet vegabet yorkbet kalebet bet10bet bahislion bahislion bahislion betpark dakikbet dumanbet fenomenbet holiganbet kalebet kolaybet lordbahis olabahis piabet pusulabet süper10bet supertotobet mariobet bahis siteleri güvenilir bahis siteleri kaçak bahis siteleri ligobet polobet verabet
bahis bahis atlasbet baysansli bet10bet betkolik betsidney fashionbet gorabet holiganbet odeonbet romabet betasus betdoksan betgarden btcbahis casinoper casinovale coinbar eurocasino kazansana lesabahis mottobet trcasino trendbet nerobet bahistek
betgaranti betpark mariobet supertotobet tipobet betist kolaybet betmatik onwin
lordcasino aresbet