วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (001.pdf)ประกาศ 202 kB01-02-2018 15:3801-02-2018 15:43
Download this file (002.pdf)บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ)รุ่นที่ 8 1500 kB01-02-2018 15:3801-02-2018 15:39
Download this file (003.pdf)กำหนดการ 1695 kB01-02-2018 15:3801-02-2018 15:44