วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (11012560.pdf)11012560.pdf 664 kB11-01-2018 10:0111-01-2018 10:01