วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (11012560.pdf)11012560.pdf 664 kB11-01-2018 10:0111-01-2018 10:01