วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

info-king301062

 

Downloadไฟล์ภาพขนาดใหญ่ ที่ด้านล่างค่ะ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (info-king.jpg)info-king.jpg 1147 kB30-10-2019 13:4430-10-2019 13:44