แถลงนโยบายรมต.ตรนช2 1

 

 

ดาวน์โหลดรูปภาพขนาดใหญ่ได้ที่นี่