วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

  head 02 center

ศปบ.จชต. (30-07-2564)

ศปบ.จชต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (29-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนใน จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid – 19

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. (20-07-2564)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)
 • 1
 • 2
 • 3

30-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทย…

ศปบ.จชต.ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้       วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2564 ดร.วาทิ...

29-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนใน จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid – 19

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนใน จชต. ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid – 19 ...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้…

ศปบ.จชต. ร่วมลงพื้นที่กับคณะที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัด...

20-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและป…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมทักษะอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบ...

18-07-2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเห…

ศปบ.จชต.ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหว...

17-07-2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมิ…

ศปบ.จชต. ร่วมประชุมนิเทศตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วัน...

16-07-2564

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครง…

ศปบ.จชต. เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้าใจการจัดการศึกษา และการดูแลผู้เรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำม...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและปร…

ศปบ.จชต. ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ...

16-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

15-07-2564

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19)

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาช…

ศปบ.จชต. ส่งเสริมอาชีพให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้กลุ่มที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบา...

all   


head 03 distinc

ศึกษาธิการภาค 6 (30-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ (กศจ.กระบี่) ครั้งที่ 7 /2564

ศึกษาธิการภาค 11 (30-07-2564)

ศธภ.11 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ศึกษาธิการภาค 11 (30-07-2564)

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ศึกษาธิการภาค 11 (30-07-2564)

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.)

ศึกษาธิการภาค 6 (29-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ (SWOT ANALYSIS)

ศึกษาธิการภาค 6 (28-07-2564)

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2564
 • 1
 • 2
 • 3

30-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ (กศจ.กระบี่) ครั้งที่ 7 /2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้า...

30-07-2564

ศธภ.11 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.11 เข้าร่วมการประชุมคณะก…

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายธนากร  ดอนเหนือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 ...

30-07-2564

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (กศจ.) ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธนากร  ดอนเหนือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิอการภาค 11 เข้...

30-07-2564

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร (กศจ.)

ศธภ.11 ร่วมประชุมคณะกรรมการศ…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธนากร  ดอนเหนือ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 เข้า...

29-07-2564

ศธภ.6 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ภาคใต้ (SWOT ANALYSIS)

ศธภ.6 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบั…

ระหว่างวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 - 17.30 น. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ศธภ.6 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการจัดท...

28-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (กศจ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้...

27-07-2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิกา…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ รองประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหว...

24-07-2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 8/2564

ศธภ.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึ…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศึกษาธิการภาค 6  นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ป...

24-07-2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564

ศธภ.6 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกีย…

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม  2564 สำนักงานศึกษาธิการภาค จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการค้นหาและพัฒนากลไกเชิงพื้นที่ ประเด็นเครดิตแบงก์ (Credit Bank) ในพื้นที่ปทุมธานี ผ่านระบบออนไลน์

ศธภ. ๒ ประชุมคณะกรรมการขับเค…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่วนหน้า จังหวัดปทุมธานี

ศธภ. ๒ ร่วมประชุมอุดมศึกษาส่…

วันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พ...

23-07-2564

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ศธภ. ๒ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา…

วันที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภ...

21-07-2564

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั...

20-07-2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 6/2564

ศธภ.10 : ศึกษาธิการภาค 10 ร่…

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการภาค 10 ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการ กศจ. และ อกศจ. เป็นกร...

20-07-2564

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบา…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิกา...

20-07-2564

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ศธภ.16:สำนักงานศึกษาธิการภาค…

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑...

16-07-2564

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รับฟังการบรรยายแนวทางการดำเน…

ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ เ...

16-07-2564

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศธภ.10 : การประชุมคัดเลือกบุ…

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.พิเชฐ​ โพธิ์ภักดี​ ศึกษาธิการภาค​ 10​ มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ  ร้...

all   


head 04 province

ศึกษาธิการจังหวัดน่าน (31-07-2564)

ศธจ.น่านร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)

ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (31-07-2564)

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาการเด็กพิการจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (30-07-2564)

ศธจ.จันทบุรี อบรม "โครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง ผ่านระบบออนไลน์ โดยผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM"

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี (30-07-2564)

ศธจ.จันทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 6/2564

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (30-07-2564)

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2564

ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ (30-07-2564)

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2564
 • 1
 • 2
 • 3

31-07-2564

ศธจ.น่านร่วมพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center)

ศธจ.น่านร่วมพิธีเปิดโครงก…

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายสุกิจ สุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ได้รับมอบหมายจากนางนัณศภรณ์ นิลอรุณ ศึ...

31-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการผ้าป่าเพื่อพัฒนาการเด็กพิการจังหวัดพะเยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมโครงการ…

วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เข...

30-07-2564

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อขอรับประกาศนียบัตรและโล่รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี พ.ศ.2564

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการด…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายฤกษ์ชัย จักรพรพงศ์ ผู้ตรวจการลูกเ...

30-07-2564

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2564

ศธจ.แพร่ประชุมคณะกรรมการศ…

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดุล เทพกอม ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ...

30-07-2564

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมออนไลน์การนิเทศติดตามติดตามการดำเนินงานโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

ศธจ.สิงห์บุรี จัดประชุมออ…

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมออนไลน์การนิเทศติดตา...

30-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะอน…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห...

30-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 7/2564 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกร…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที...

30-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุม…

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น...

30-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ประจำปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการนิ…

                 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพ...

29-07-2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี เดือนกรกฎาคม 2564

ศธจ.สิงห์บุรี ประชุมคณะกร…

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี...

29-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดทำค…

                  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเ...

29-07-2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2564

(ศธจ.กาฬสินธุ์) โครงการนิ…

                วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึก...

29-07-2564

ธจ.อดรธานี คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯ

ธจ.อดรธานี คัดเลือกสถานศึ…

ศธจ.อดรธานี คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนฯ วันที่ 29 ก.ค.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดุดรธานี...

29-07-2564

ศธจ.มหาสารคาม “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคาม รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

ศธจ.มหาสารคาม “ปลูกต้นไม้…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคา...

29-07-2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2564

ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประช…

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ...

all   


head 05 moment

all   


head 06 construc-2

all   


head 07 promote

all   


head 08 finance

all   


head 09 korborkor

all   


head 11 knowledge

all   


Info

21
มิ.ย.2564
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)
30
มี.ค.2564
‘ตรีนุช เทียนทอง’ แถลง 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
15
มี.ค.2564
ผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดือนมีนาคม 2564


all
    


 

suphat02

Label-Plants2
banner
Banner-teacherready2
Banner-mannaulschool-opsV2
02 bannerm44 s2
03
03 01
01 bs province
head link recomment
05 facebook ops-200
06 province ops-200

05 01

manualbook_2.jpg

06 org 179897804Banner 8 edit
07 org 1377597831Banner 9 Edit
law translate
08 org 4894670434banner24092556 1
09 ops 4 1
10 junya
12 ops 4 3
13 ops 4 4
14 banner moe for80
banner-research inspec
 head link promote
16 org 842286705Banner 16 Edit
cover

17 ac

_พนหลงเนอไม_3.png
risk_banner_2.png
July 2021
Mo Tu We Th Fr Sa Su
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

forMemb

แบบสำรวจความพึงพอใจ

1. การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์สะดวกต่อการค้นหา
2. การจัดรูปแบบหน้าจอ(รูปภาพ ตัวอักษร และสี) มีความเหมาะสม
3. ท่านได้รับข้อมูล ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์
5.ความพึงพอใจโดยรวมของเว็บไซต์
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและข้อเสนอแนะ

เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2560

10573459
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9786
13557
85184
82939
354848
304001
10573459

คาดการณ์วันนี้
4872

3.05%
28.63%
1.36%
2.24%
0.03%
64.69%
Online (10 minutes ago):70
70 guests
no members

Your IP:3.231.230.177


map-ops-3

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ OFFICE OF THE PERMANENT SECRETARY MINISTRY OF EDUCATION
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

Copyright © 2017. All Rights Reserved.  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : webops@moe.go.th

süpertotobet bahissenin bahissenin