วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ant18 

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย (สส.สุโขทัย) พร้อมด้วย ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย(ศธจ.สุโขทัย) และดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (สพป.สท.2) ลงพื้นที่โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย โดยมีนายอำเภอศรีสำโรงนายปรีชา สุทนต์ รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อโควิท-19 ในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอศรีสำโรงพร้อมทั้งแนวทางในการแยกกักกันตัว การดูแลของในแต่ละตำบล และนางแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ รายงานจำนวนนักเรียนและครูที่พบว่าติดเชื้อโควิท-19
ทั้งนี้ ดร.พรรณสิริได้มอบถุงยังชีพพร้อมแมสให้กับทางผู้นำชุมชนได้ไปมอบให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในกลุ่มที่เสี่ยงสูง พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน และทุกคนช่วยกันดูแลสอดส่องให้ยอดผู้ติดเชื้อจากโรคภัยในครั้งนี้ลดลงและไม่มีการกระจายเพิ่มขึ้น
ในส่วนทางด้านการศึกษา ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้มอบให้ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัยเขต 2 ให้ข้อมูลถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัยว่า ณ ตอนนี้ทางโรงเรียนมิตรสัมพันธ์ได้ประกาศปิดเรียนตามมาตราการของ ศบค.จังหวัดสุโขทัยไปแล้ว 5 วัน และจะประกาศปิดต่อไปอีก14 วัน ส่วนโรงเรียนอื่นๆนั้นในเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำ ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็น Online100% และมี Onhand บ้างในบางโรงเรียน ยกเลิกการเรียน Onsite ไปสักระยะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เมื่อวันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.ที่ผ่านมา....

 ant19

süpertotobet bahissenin bahissenin