วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

77393

วันนี้ (28 เมษายน 2564) นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นำข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ทำกิจกรรม 5 ส. ณ บริเวณส่วนหน้ายาวตลอดแนวรั้ว ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 จัดให้มีกิจกรรม 5 ส. เป็นประจำทุกวันพุธมาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมในวันนี้ก็จัดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ถือปฏิบัติมา และนับเป็นการเชิญชวนให้บุคลากรได้ขยับร่างกาย ลุกจากงานนั่งโต๊ะ เปลี่ยนอิริยาบถมาออกกำลังกายและเจอแดดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย บุคลากรที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คือบางส่วน เพราะเป็นผู้ที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานฯ โดยบุคลากรส่วนใหญ่ได้มอบหมายงานที่เหมาะสมให้ทำ ณ ที่พักอาศัย (Work from home)

สำหรับการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ในวันนี้ ผมและบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ทุกคน ได้ทำกิจกรรม 5 ส. ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการลดการสัมผัสกัน การล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ การรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย และการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ ศึกษาธิการภาค 7 กล่าว

จากนั้น นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้ปลูกต้นใบไม้สีทอง ณ บริเวณสวนหย่อมธารน้ำตก เนื่องจากเป็นพืชที่ชื่นชอบความชื้นในดินและอากาศสูง โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ได้รับความอนุเคราะห์มาจากโรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส มีทั้งหมดจำนวน 4 ต้น สำหรับ “ใบไม้สีทอง” นับเป็นพืชล้ำค่าของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของใบที่มีสีถึง 3 สี คือ สีนาค สีเงิน และสีทอง ทำให้ใบไม้สีทองกลายเป็นใบไม้มงคลตามความเชื่อ ที่เหมาะจะปลูกไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

773957739177412

773987740077397

774107740677411

774477744077434

77421

77485774877484

774757747877476

77474

 

ประชาสัมพันธ์ ศธภ.7 : ภาพ/ข่าว

süpertotobet bahissenin bahissenin