วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๖ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Google  Meet ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓ .๓๐ น. ณ สำนักงานศึกาาธิการภาค ๑๖ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง      ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม

 

ประชม กศจ.นาน6 2564