วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Office of the Permanent Secretary for Education

 

ที่อยู่                 : 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

เวลาทำการ        : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.   | วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.  ปิดทำการวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อศูนย์บริการประชาชน เรื่องร้องเรียน  : โทรศัพท์ 0 2628 6346 โทรสาร 0 2628 6346  Call Center 1579 กด 0

แผนที่ตั้งกระทรวงศึกษาธิการ   :

Map MOE1