วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

1 1 8 replace

1 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครบรอบ 129 ปี

 

  สามารถดาวน์โหลด E-BOOK ได้ที่นี่

 

süpertotobet bahissenin bahissenin