วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (รายงานสรุปผลโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญ.pdf)รายงานสรุปผลโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญ.pdf 5006 kB08-04-2021 14:3008-04-2021 14:30
süpertotobet bahissenin bahissenin