วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ด้วยความที่เทคโนโลยีในสมัยนี้ก้าวหน้าไปมาก จึงกลายมาเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทต่อวงการ และเริ่มขยายวงกว้างเข้าสู่วงการการศึกษามากกว่าแต่ก่อน

วันนี้ทางเว็บไซต์ของเราจึงมีเครื่องมือเด็ดๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนมาฝาก จากการรวบรวมข้อมูลของเฟสบุ๊คเพจ ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งบางแอปพลิเคชั่นก็มีให้โหลดเฉพาะใน App Store หรือ PLAY STORE เท่านั้น

1. Kahoot
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

1

2. Plicker
-สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย
-ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการหมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
2-1

3. Classdojo
-ช่วยเช็กชื่อนักเรียน หรือประมวลผลคะแนนพฤติกรรม หรือตรวจสอบการมาสาย
-ส่งข้อความติดตามนักเรียน หรือแจ้งผู้ปกครอง
3-1

4. Nearpod
-สร้างบทเรียนออนไลน์
-สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส
4

5. Zipgrade
-ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝนคำตอบด้วยดินสอ 2B
-ใช้มือถือสแกนเพื่อตรวจคำตอบ
-ประมวลผลคะแนนรายบุคคล
5

6. Prezi
-สร้างการนำเสนอออนไลน์
-สร้างความน่าตื่นเต้นในการนำเสนอ
6

7. Recap
-ใช้เป็นพื้นที่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
-อัปโหลดวิดีโอถามตอบได้ตลอดเวลา
7

8. Voxer
-ทำหน้าที่คล้ายวิทยุสื่อสาร
-ใช้บันทึกเสียงโต้ตอบ
-ใช้ในกิจกรรมที่ต้องประสานงานกัน
9

9. Piktochart
-สร้างสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อ Infographic
-มีรูปภาพ และไอคอน
9

10. Edmodo
-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook
10

11. Schoology
-ส่งงานผ่านระบบออนไลน์
-สร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบออนไลน์
-เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน
-มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook
11

12. Canva
-ตกแต่งภาพได้อย่างสวยงาม
-สร้างสื่อ Infographic
-สร้างชิ้นงานส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียน
-ส่งเสริมทักษะการออกแบบ
12-1

แอปพลิเคชั่นเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณครูที่ต้องการเปลี่ยนวิธีในการสอน หรือสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้สนุกสนานกว่าเดิม

 


ที่มา: ครูภาษาไทย: ชุมชนแห่งการเรียนรู้ / https://www.scholarship.in.th/12-applications-for-teacher/